Výsledky výzvy SP NPC o pridelení podpory na účasť na medzinárodných odborných podujatiach

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli NPC zasadla 23. júla 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory vybraným žiadateľom. Účasť na medzinárodných odborných podujatiach je pre podnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch (ITMS2014+:313031I870), v rámci podaktivity 1.5 Stážový program. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, leteniek alebo ubytovania v mieste konania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 

Úspešní žiadatelia:

 

Žiadatelia, ktorým bola poskytnutá podpora v rozsahu vstupu na podujatie:

 1. Iveta Maličká
 2. Katarína Boledovičová

 

Žiadatelia, ktorým bola poskytnutá podpora v rozsahu vstupu na podujatie a ubytovania:

 1. Ing. Katarína Gloneková
 2. Ing. Janette Horstmann
 3. Foxili s.r.o.
 4. SuiTec s.r.o.
 5. Naďa Suchanová
 6. Error s.r.o.
 7. Petra Filinová
 8. Ivana Hernández – Nožičkovo

 

Žiadatelia, ktorým bola poskytnutá podpora v rozsahu vstup na podujatie a letenky:

 1. Viktória Margitová
 2. onxpo s.r.o.
 3. Ing. Peter Paluš - Consulting
 4. Ing. Igor Altuchov
 5. GARDENO s.r.o.
 6. Lukáš Bednár
 7. Takács IT, s.r.o.
 8. ARCHEUS reality Zvolen s.r.o.
 9. ejoin, s.r.o.
 10. Enea, s.r.o.
 11. Mgr. Daša Markusková
 12. H – Komfort Reality, s.r.o.
 13. MPK Real s.r.o.
 14. incuple s.r.o.
 15. Barbora Bošková
 16. DOUBLE WILLOW DESIGN s.r.o.
 17. FIT HOUSE s.r.o.
 18. Ladislav Briš
 19. Nicea s.r.o.
 20. HEJ-RUP s.r.o.
 21. Tirn Technology s.r.o.
 22. AMCEF s.r.o.
 23. Šimon Fortuna
 24. Canea Slovakia s.r.o.
 25. IT FLEXI, s.r.o.
 26. Software Quality Assurance s.r.o.
 27. TOMARCO s.r.o.
 28. Benesoft, s.r.o.
 29. Ing. Jaroslav Matousek
 30. cvmango s.r.o.
 31. Sonoclinic s.r.o.
 32. Matej Psotný - Fooderus
 33. Mgr. Alena Mihály
 34. Ohľaduplný obchodík s.r.o.
 35. Martin Kyselica
 36. Patricius.sk s.r.o.
 37. Franeko s.r.o.
 38. Solved s.r.o.
 39. Minigroup, s.r.o.
 40. SLOVENSKÝ NÁRODNÝ PIVOVAR s.r.o.
 41. GROM s.r.o.
 42. Mgr. Diana Urbanová

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebný pre schválenie:

Žiadosť 01

Žiadosť 49

Žiadosť 104

Žiadosť 142

Žiadosť 02

Žiadosť 52

Žiadosť 105

Žiadosť 143

Žiadosť 03

Žiadosť 53

Žiadosť 107

Žiadosť 144

Žiadosť 06

Žiadosť 54

Žiadosť 108

Žiadosť 145

Žiadosť 11

Žiadosť 59

Žiadosť 109

Žiadosť 146

Žiadosť 12

Žiadosť 61

Žiadosť 110

Žiadosť 150

Žiadosť 13

Žiadosť 62

Žiadosť 111

Žiadosť 153

Žiadosť 15

Žiadosť 65

Žiadosť 112

Žiadosť 154

Žiadosť 16

Žiadosť 66

Žiadosť 113

Žiadosť 155

Žiadosť 17

Žiadosť 67

Žiadosť 114

Žiadosť 156

Žiadosť 19

Žiadosť 69

Žiadosť 116

Žiadosť 158

Žiadosť 20

Žiadosť 72

Žiadosť 117

Žiadosť 159

Žiadosť 21

Žiadosť 73

Žiadosť 118

Žiadosť 161

Žiadosť 22

Žiadosť 75

Žiadosť 120

Žiadosť 165

Žiadosť 28

Žiadosť 77

Žiadosť 121

Žiadosť 166

Žiadosť 29

Žiadosť 83

Žiadosť 125

Žiadosť 167

Žiadosť 31

Žiadosť 84

Žiadosť 126

Žiadosť 169

Žiadosť 34

Žiadosť 85

Žiadosť 128

Žiadosť 171

Žiadosť 35

Žiadosť 88

Žiadosť 130

Žiadosť 172

Žiadosť 36

Žiadosť 92

Žiadosť 133

Žiadosť 173

Žiadosť 41

Žiadosť 94

Žiadosť 134

Žiadosť 174

Žiadosť 42

Žiadosť 95

Žiadosť 135

Žiadosť 176

Žiadosť 43

Žiadosť 97

Žiadosť 136

Žiadosť 179

Žiadosť 44

Žiadosť 98

Žiadosť 138

Žiadosť 181

Žiadosť 46

Žiadosť 100

Žiadosť 139

Žiadosť 184

Žiadosť 48

Žiadosť 103

Žiadosť 141

Žiadosť 186