Výsledky výzvy: Zaži vďaka Národnému projektu NPC v regiónoch nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov a/alebo leteniek a/alebo ubytovania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 23. júla 2019 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

(číslo Žiadosti  a názov subjektu)

1.

Erik Márton s. r. o.

6.

ANMESYS s.r.o.

9.

EMICOM Group s. r. o.

11.

COMTEC s. r. o.

13.

ARCHEUS reality center s.r.o.

15.

SEC Technologies s.r.o.

16.

ARCHEUS reality Bardejov, s.r.o.

25.

Mgr. Richard Dedek

26.

IPA Slovakia, s.r.o.

27.

Direct press, s.r.o.

28.

NEOSHIP s.r.o.

29.

SG tec s.r.o.

30.

ARTS Fashion EUROPE, s.r.o.

33.

Winston bros s. r. o.

35.

CETERA, s.r.o.

36.

Katarína Molnárová - Perlacosmetic

39.

Lemonweb s.r.o.

40.

DYNAMIC MEDIA s.r.o.

43.

Ošetrovateľské centrum, s.r.o.

55.

merlinn, s.r.o.

58.

EMPORIA, s.r.o.

59.

Ing. Dana Kaďarová - Ahoy Family Travel

61.

Aqualive Technology, s.r.o.

69.

ZAZZA, s.r.o.

71.

BWSS, s.r.o.

74.

M.K.M. SK, s.r.o.

77.

BOZPO, s.r.o.

78.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

79.

PP Catering spol. s r.o.

81.

LYKANT s. r. o.

82.

DENTISTS s.r.o.

84.

Reality Zemplín s.r.o.

85.

EVADENT, spol. s r.o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme a prajeme úspešnú cestu na zvolené zahraničné podujatie.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

1.

Žiadosť 2

2.

Žiadosť 3

3.

Žiadosť 4

4.

Žiadosť 5

5.

Žiadosť 7

6.

Žiadosť 8

7.

Žiadosť 10

8.

Žiadosť 12

9.

Žiadosť 14

10.

Žiadosť 17

11.

Žiadosť 18

12.

Žiadosť 19

13.

Žiadosť 20

14.

Žiadosť 21

15.

Žiadosť 22

16.

Žiadosť 23

17.

Žiadosť 24

18.

Žiadosť 31

19.

Žiadosť 32

20.

Žiadosť 34

21.

Žiadosť 37

22.

Žiadosť 38

23.

Žiadosť 41

24.

Žiadosť 42

25.

Žiadosť 44

26.

Žiadosť 45

27.

Žiadosť 46

28.

Žiadosť 47

29.

Žiadosť 48

30.

Žiadosť 49

31.

Žiadosť 50

32.

Žiadosť 51

33.

Žiadosť 52

34.

Žiadosť 53

35.

Žiadosť 54

36.

Žiadosť 56

37.

Žiadosť 57

38.

Žiadosť 60

39.

Žiadosť 62

40.

Žiadosť 63

41.

Žiadosť 64

42.

Žiadosť 65

43.

Žiadosť 66

44.

Žiadosť 67

45.

Žiadosť 68

46.

Žiadosť 70 – z dôvodu nesplnenia podmienok výzvy

47.

Žiadosť 72

48.

Žiadosť 73

49.

Žiadosť 75

50.

Žiadosť 76

51.

Žiadosť 80

52.

Žiadosť 83

53.

Žiadosť 86

54.

Žiadosť 87

55.

Žiadosť 88

56.

Žiadosť 89

57.

Žiadosť 90

58.

Žiadosť 91

59.

Žiadosť 92

60.

Žiadosť 93

61.

Žiadosť 94

62.

Žiadosť 95

63.

Žiadosť 96

 

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 3 OPVaI, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.