VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zabezpečiť pre ich zamestnancov účasť na domácich a/alebo zahraničných kurzoch/tréningoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných kurzoch/tréningoch pre ich zamestnancov, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, zasadla dňa 11.11.2021 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 a 2.6 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

15  Dlugo reality s.r.o.

18  Leel, s.r.o.

19  Leel, s.r.o.

20  T a T Slovakia, s.r.o.

21  T a T Slovakia, s.r.o.

23  Yevheniia Havryliak

24  Goods For You s.r.o.

25  Yevheniia Havryliak

26  Goods For You s.r.o.

27  LITTLEFEET.SK s.r.o.

29  STEOLI, s. r. o.

30  Káva v parku s. r. o.

31  Káva v parku s. r. o.

35  mraas s.r.o.

38  Kraftstrom Partners s.r.o.

39  EKON-EM, s.r.o.

41  AgeVolt, j. s. a.

42  AGRITOURS Slovakia , Cestovná kancelária, s.r.o.

44  UrbanGuru s.r.o.

 

Všetkým vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 2 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.