VÝZVA: Dlhodobé individuálne poradenstvo pre podnikateľov v rámci Rastového programu v Bratislave

Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním elektronického formulára Žiadosti. Ak ste sa už od septembra 2017 zaregistrovali v Národnom podnikateľskom centre a bol Vám pridelený identifikačný kód klienta, uveďte ho vo formulári.

 

Po odoslaní elektronického formulára Žiadosti, prosím vyplňte Prílohu I Profil MSP a Prílohu II Prehľad prijatej pomoci de minimis za posledné 3 roky a odošlite ich obe e-mailom na rp@npc.sk. Prílohu I. Profil MSP vyplňte pozorne a detailne, zvyšujete tým šancu na schválenie žiadosti.  

 

Po odoslaní elektronického formulára Žiadosti obdržíte emailom svoju vyplnenú Žiadosť vo formáte PDF. Žiadosť a Prílohu II  Prehľad prijatej pomoci de minimis za posledné 3 roky vytlačte a podpísané štatutárom/mi doručte do SBA.

 

Nefinančná pomoc - Dlhodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z  BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

 

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU. 

Plné znenie výzvy si stiahnite TU.

 

Žiadateľom odporúčame konzultovať  Žiadosť s príslušným pracovníkom SBA (tel. 02/203 63 223) pred finálnym elektronickým odoslaním s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľov a  znížiť chybovosť žiadostí.  

 

Pre zodpovedanie otázok v súvislosti s vypĺňaním Žiadosti a jej dvoch príloh, kontaktujte odborného pracovníka na tel. č. 02/203 63 123 alebo 223 najneskôr do 26.3.2018.