VÝZVA: Konzultácie pre budúcich podnikateľov

Prihlásiť sa na Výzvu môžete zaslaním žiadosti prostredníctvom tohto ► formulára.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Odborné individuálne poradenstvo je otvorená priebežne počas celého trvania Výzvy. SBA si vyhradzuje právo Výzvu kedykoľvek zrušiť alebo meniť. Bližšie informácie o poskytovanej službe s možnosťou prihlásenia sa nájdete TU.

Využívanie služby Odborné individuálne poradenstvo Akceleračného programu je pre nepodnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Akceleračného programu. Viac informácií o Akceleračnom programe sa dočítate v Implementačnom manuáli. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk