VÝZVA: Motivačné a aktivačné tímové aktivity pre podnikateľov v rámci Rastového programu v Bratislave

ČO PONÚKAME

Bezplatné jednodňové motivačné aktivity podľa potrieb vašej firmy pre uzatvorené skupiny 7 – 15 pracovníkov, pod vedením skúseného lektora.

 

ČO ZÍSKATE

- Nestranný pohľad lektora

- Pomenovanie kritických oblastí a návrh riešení

- Uvoľnenie napätej atmosféry

- Naštartovanie ozdravného procesu

 

PRE KOHO

Malý a stredný podnik so sídlom v Bratislavskom kraji

 

Na výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním Žiadosti prostredníctvom elektronického formulára. Ak ste sa už od septembra 2017 v Národnom podnikateľskom centre zaregistrovali, a máte pridelený identifikačný kód klienta, uveďte ho vo formulári.

Po odoslaní elektronického formulára dostanete emailom späť svoju vyplnenú Žiadosť. Vytlačte ju, a podpísanú štatutárom/mi ju doručte do Slovak Business Agency (SBA):

a) osobne do Front Office NPC (Národné Podnikateľské Centrum) v Bratislave Twin City, blok A, prízemie, Karadžičova 2

b) na korešpondenčnú adresu SBA Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

c) osobne na dohodnutú aktivitu, ktorá sa uskutoční v priestoroch NPC, avšak ešte pred jej začiatkom

 

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo nejasností pri vypĺňaní Žiadosti, kontaktujte odborného pracovníka na tel. č. 02/203 63 123 alebo 02/203 63 223. Cieľom je zvýšiť úspešnosť žiadateľov a znížiť chybovosť žiadostí.

 

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

Plné znenie výzvy s podrobnejšími informáciami si môžete pozrieť TU


Nefinančná pomoc – Motivačné a aktivačné tímové aktivity RP pre jednotlivé MSP - je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.