VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ - Informačné a poradenské skupinové aktivity určené pre otvorené skupiny podnikateľov a ich zamestnancov

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NEFINANČNEJ POMOCI V RÁMCI RASTOVÉHO PROGRAMU NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA V BRATISLAVE –Informačné a poradenské skupinové aktivity určené pre otvorené skupiny podnikateľov a ich zamestnancov

 

Informačné a poradenské skupinové aktivity pre podnikateľov sú zabezpečené prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Rastového programu. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.