Bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov z BA kraja

 

Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára:

 

Formulár verzia A – pre ešte neregistrovaných Žiadateľov (bez identifikačného kódu):

https://goo.gl/forms/vneC612Mq6jrZcr23

Formulár verzia B – pre už registrovaných Žiadateľov (s prideleným identifikačným kódom):

https://goo.gl/forms/5dTIDsSk4NpVsX1R2

 

Vyplnený elektronický formulár Žiadosti odošlite e-mailom na rp@npc.sk. Zároveň štatutárom podpísaný originál Žiadosti:

a)      doručte osobne do Front Office NPC v Bratislave Twin City, blok A2 prízemie, Karadžičova 2, alebo

b)      doručovacou službou odošlite na korešpondenčnú adresu SBA Karadžičova 2, 811 09 Bratislava;

c)      tretia možnosť je, že štatutárom podpísanú listinnú Žiadosť úspešný Žiadateľ prinesie osobne na dohodnutú úvodnú konzultáciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch NPC.

 

Nefinančná pomoc - Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

 

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

 

Plné znenie výzvy si stiahnite TU