Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave – Dlhodobé individuálne poradenstvo

 

Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

POZOR!!! Prihlasovanie predĺžené do 3.11.2017!

Formulár verzia A – pre ešte neregistrovaných Žiadateľov (klientov NPC):

https://goo.gl/forms/BQwHvwjKcL9RReex1

 

Formulár verzia B – pre už registrovaných Žiadateľov (klientov NPC): https://goo.gl/forms/I1inGgYXPDErPJBz2

 

Po odoslaní elektronického formulára Žiadosti, prosím vyplňte nasledovnú prílohu a odošlite ju e-mailom na rp@npc.sk.

 

 

Povinná príloha k Žiadosti: Profil MSP 

 

Nefinančná pomoc - Dlhodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

 

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli TU

 

Plné znenie výzvy si stiahnite TU