Výzva PREDĹŽENÁ! - Predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

PRIHLASOVANIE PREDĹŽENÉ DO 30.11.2017!