Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave