Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Akceleračného programu – Účasť v Akcelerátore

 

VÝZVA ZRUŠENÁ dňa 19.12.2017– na Žiadosti podané v deň zrušenia Výzvy sa neprihliada.

 

Na prihlásenie sa do Akcelerátora je potrebné

 vyplniť Žiadosť cez online registračný formulár na odkaze: http://bit.ly/Akcelerator  alebo prísť osobne do Front Office NPC a vyplniť Žiadosť v tlačenej verzii, ktorú Vám poskytne pracovník NPC

doručiť všetky povinné prílohy k Žiadosti na emailovú adresu ap@npc.sk, Predmet „Akcelerator“, resp. osobne do Front Office NPC

„Pitch video“ (formát .avi) v dĺžke max. 3 minúty* alebo prezentácia (formát .pdf), v ktorej Žiadateľ predstaví seba/tím a/alebo podnikateľský nápad/projekt, s ktorým sa hlási do Akcelerátora

Podpísaný životopis Žiadateľa o Akcelerátor (v prípade zasielania online stačí farebný sken)

Služba Akcelerátor je zabezpečovaná prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Akceleračného programu.

 

Plné znenie Výzvy, vrátane kritérií výberu si môžete stiahnuť TU

Implementačný manuál si môžete stiahnuť TU

 

Kontaktné údaje pre záujemcov: ap@npc.sk

 

*V prípade elektronických príloh k žiadosti nad 10 MB je tieto potrebné doručiť na CD/DVD/USB nosiči do Front Office NPC, kde pracovník NPC zabezpečí nahratie predložených údajov priamo do systému.