VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI V RÁMCI INKUBAČNÉHO PROGRAMU NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA V BRATISLAVE – Inkubátor – fyzické členstvo

 

Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním žiadosti prostredníctvom elektronického formulára.

Po odoslaní formulára žiadosti prosím vyplňte nasledovné prílohy a odošlite ich prostredníctvom e-mailu na ip@npc.sk.

Povinné prílohy k Žiadosti:

  1. Podnikateľský plán
  2. Podnikateľská stratégia
  3. Pitch video/prezentácia
  4. Životopis štatutárneho orgánu žiadateľa/prípadne kľúčových zamestnancov, ktorí sa zúčastnia podujatia

Inkubátor NPC –fyzické členstvo je pre podnikateľov zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, v rámci Inkubačného programu. 

Viac informácií o Inkubačnom programe sa dočítate v TU.  

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.