Výzva na prihlasovanie do 1. tréningovej periódy Playparku Bratislava je predĺžená do 25.10.2017!

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporí študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym nápadom.

Playpark Bratislava ponúkne v 3 tréningových periódach BEZPLATNE 12 vybraným účastníkom:

·              miesto v coworkingovom priestore Playparku Bratislava na 5 mesiacov

·              účasť na praktických workshopoch podnikateľských zručností

·              networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ

·              5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí

·              osobné poradenstvo

KEDY?           1. tréningová perióda: október 2017 – apríl 2018

KDE?              Coworkingový priestor Playparku v Univerzitnom technologickom inkubátore STU (InQb), Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Dvaja najúspešnejší účastníci/tímy dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí "Playpark pitching finals" v Stuttgarte vo februári 2018!

Uchádzač o účasť v programe Playpark Bratislava vyplní a odošle najneskôr do 25.10.2017 elektronickú žiadosť TU. Následne bude výberovou komisiou v termíne do 27.10.2017 vybraných 6 dodatočných účastníkov 1. tréningovej periódy.

Pre viac informácií napíš na menkyna@sbagency.sk

Prihlášku spolu so všetkými aktualitami o Playparku Bratislava nájdeš aj na facebookových stránkach partnerov

·        www.facebook.com/SlovakBusinessAgency,

·        www.facebook.com/Bratislava.sk,

·        facebook InQb.