Výzva START-UP Chile SEED G22 - Podnikajme v zahraničí

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje podnikateľskú verejnosť o výzve, ktorej predmetom je program: Akcelerátor pre podniky v rannom štádiu, ktoré majú tendenciu rásť a otvoriť sa pre LATAM, ale aj do sveta a vytvárať partnerstvá pre globálne sieťovanie vyhlásená v Čile. Cieľom je podpora podnikateľského prostredia, podpora partnerstiev, kultúry a inovácií v Čile, rast v rámci regiónu LATAM ale aj do celého sveta

Výzva je vyhlásená START-UP Chile,  verejným akcelerátorom zriadeným vládou Čile s cieľom napomáhať podnikateľom realizovať startupy. START-UP Chile je lídrom medzi akcelerátormi v LATAM, v TOP 10 vo svete a jedným z najväčších a najviac diverzifikovaných startup komunít vo svete. Aktuálne má v portfóliu 1616 startupov, z toho 55% aktívnych v celkovom objeme 1,4mld.USD.

Výzva je otvorená od 22.1.-12.2.2019 (17:00 GTM -3)

Výzva je určená pre podnikateľské subjekty s cieľom vytvárania partnerstiev, transferu startupov a ich uvedenia do života v teritóriu Čile, LATAM...

Samotný text obsahu výzvy, ako aj komplexné bližšie pdomienky nájdete na nsledovnej webovej stránke:

www.startupchile.org/

http://www.startupchile.org/programs/seed/

 

V prípade potreby kontaktujte nasledovné kontaktné osoby:

Paula Enei

International Networks Executive

E-mail:paula.enei@startupchile.org  Tel.: +56 2 28624339