Začnite fungovať ako dokonalý tím – hľadajte riešenia s lektorom

Potrebujete zlepšiť vzťahy na pracovisku, komunikáciu, tímovú spoluprácu, podporiť tvorivosť svojich kolegov, alebo zvýšiť ich motiváciu? Prihláste sa na výzvu určenú pre 5 až 15 zamestnancov z jednej firmy.

Ak podnikáte, a šéfujete malému či strednému podniku v Bratislavskom kraji, a máte vo svojom tíme od 5 do 15 ľudí, môžeme vám pomôcť! Naše tímové motivačné aktivity vám ušijeme na mieru. A nemusí to byť vždy len o riešení problémov. Aj keď všetko klape tak ako má, môžeme podporiť pohodu a výkonnosť vášho tímu. Požiadajte o naše bezplatné služby ešte dnes.

MÁM ZÁUJEM O TÍMOVÉ MOTIVAČNÉ AKTIVITY

AKÉ TÉMY VÁM PONÚKAME?

  • zvýšenie a zeefektívnenie tímovej spolupráce a komunikácie - zladenie tímu a vytvorenie vlastných komunikačných vzorcov a systémov
  • práca so stresom ako zdroj efektivity a úspory času
  • reč tela ako zdroj extra informácií pre obchodníkov / konzultantov
  • zvládanie konfliktov na pracovisku - ako pracovať s konfliktami a čo nám konflikty odkrývajú
  • menej manipulácie a viac spolupráce - zamerané na asertivitu a otvorenú komunikáciu
  • firemná kultúra, ktorá angažuje zamestnancov a ženie firmu vpred
  • spoločné firemné hodnoty a vízia ako kľúč k prosperite
  • ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník

KONTAKT: rp@npc.sk

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v implementačnom manuáli

Plné znenie výzvy s podrobnejšími informáciami. 

Nefinančná pomoc – Motivačné a aktivačné tímové aktivity RP pre jednotlivé MSP - je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.