Zakladateľ projektu Unistream, Rony Zarom, navštívil Slovensko.

Unikátny projekt Unistream bol založený v Izraeli s cieľom podporovať mladých ľudí s potenciálom, ktorí však pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Práve pre zlé zázemie často nemajú príležitosť uspieť. Unistream prostredníctvom odborných programov napomáha mladým ľuďom stať sa úspešnými obchodnými a spoločensky zodpovednými lídrami. Týchto mladých ľudí v rámci projektu Unistream mentoruje viac ako 700 dobrovoľníkov z radov podnikateľov a obchodných lídrov. Delia sa s nádejnými mladými podnikateľmi o svoje podnikateľské skúsenosti a poskytujú im príklady úspešnej podnikateľskej praxe.

Na Slovensku sa podobnému druhu podpory podnikania mladých podnikateľov venuje hlavne Slovak Business Agency (SBA) prostredníctvom svojho Akceleračného programu. Práve SBA v spolupráci s nadáciou Pontis a Izraelským veľvyslanectvom na Slovensku, zastrešila stretnutie Ronyho Zaroma s viacerými predstaviteľmi slovenských mimovládnych organizácií s podobným zameraním, ako napríklad ETP Slovakia, Nexteria, Equity, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Centrum vedecko – technických informácií SR, Pontis, Rozbehni sa. Tieto organizácie sa rovnako ako izraelský projekt Unistream, snažia podporiť podnikanie a poskytujú programy pomáhajúce zapájať mladých ľudí do podnikania alebo sa venujú podpore spoločensky zodpovedného podnikania. Víziou návštevy Ronyho Zaroma, bolo nadviazať bližšiu spoluprácu na podporu podnikania v daných oblastiach.

Na prezentáciu projektu Unistream sa do priestorov Národného podnikateľského centra Slovak Business Agency prišiel pozrieť aj Izraelský veľvyslanec na Slovensku – J.E. Zvi Vapni, ktorý ocenil prínosy projektu pre mladých nádejných podnikateľov a celé podujatie otvoril.