Zapojte sa do komunitárneho programu EÚ a zvýšte svoj internacionalizačný potenciál!

Viac informácií o službe nájdete v Implementačnom manuáli TU.

Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU.

 

Formuláre na prihlasovanie:

ŽIADOSŤ - Dlhodobé individuálne odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ – verzia „A“ pre neregistrovaných Žiadateľov

ŽIADOSŤ - Dlhodobé individuálne odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ – verzia „B“ pre registrovaných Žiadateľov

 

Neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti je aj povinná príloha – Projektový zámer, ktorú je nevyhnutné zaslať na e-mailovú adresu npintmsp@gmail.com

Tlačivo Projektový zámer si môžete stiahnuť TU.

 

Výsledky výzvy nájdete TU.