Záverečná konferencia projektu CluStrat

18.september 2014

Pozývame Vás na záverečnú konferenciu projektu Clustrat.

Konferencia bude zameraná na výstupy pilotných projektov a partneri projektu predstavia spoločný akčný plán pre Strednú Európu.

Dátum: 18.9.2014
Miesto: Benátky

Predbežný program:

09:30    Registrácia účastníkov

10:00    Príhovor hostiteľského partnera Veneto Region, Industry and Craft Department z Talianska a príhovor vedúceho partnera Steinbeis-Europa-Zentrum z Nemecka

10:45    Prezentácia Strategického rozvoja pre nové koncepcie klastrov (Veneto Region, Industry and Craft Department z Talianska)

11:00    Prezentácia "Spoločnej stratégie" externými expertmi

11:30    Coffee Break

12:00    Predstavenie výstupov pilotných akcií a "spoločného akčného plánu" (Cluster AT + R, Slovensko)

12:30    Prezentácia výsledkov projektu Clustrat

13:00    Obed

14:00    Prezentácie európskych inštitúcií (EU klastrov/EU DG Regio, atď.)

15:00    Informácie o budúcom rozvoji – Stredná Európa 2014 – 2020

16:00    Záver

 

Účasť na konferencii: registrácia

Program konferencie (v AJ) stiahnete TU

O projekte CluStrat
Cieľom projektu CluStrat je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík jednotlivých krajín a v spolupráci s ostatnými projektovými partnermi zabezpečiť implementáciu projektu do reálneho života.

Na konferencii sa budú prezentovať odborní experti projektu a tvorcovia politík. V prípade záujmu o bližšie informácie resp. o účasť kontaktujte Slovak Business Agency.

Kontakt:  

dubrovayova@sbagency.sk, +421 2 502 44 521
polacek@sbagency.sk, +421 2 502 44 539