Zaži vďaka Národnému projektu NPC v regiónoch nezabudnuteľnú podnikateľskú cestu

 

Registrácia pre podnikateľov do 3 rokov (stážový program)

Registrácia pre podnikateľov nad 3 roky (rastový program)

viac na www.npc.sk

 

Účasť na konferencii, veľtrhu alebo seminári, ako forma medzinárodného odborného podujatia, sa realizuje v rámci podaktivity 2.1 Rastový program Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+:3130311870.