Získajte odborníka až na 80 hodín konzultácií

Pre prihlásenie sa na dlhodobé individuálne poradenstvo je potrebné odoslať Žiadosť spolu s povinnými prílohami. Odporúčame si tieto dokumenty stiahnuť a vopred pripraviť.

  • Žiadosť vyplňte a odošlite a zároveň štatutárnym orgánom podpísaný listinný originál doručte poštou, doručovacou službou alebo osobne.

Povinnými prílohami sú:

  • Príloha I - Profil MSP vyplňte pozorne a detailne, zvyšujete tým šancu na schválenie žiadosti. Následne nahrajte vyplnenú prílohu do elektronického formulára Žiadosti.
  • Príloha II - Vyhlásenie štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu žiadateľa podľa bodu 3 Prílohy č. 1 Schémy – vyplnia a podpíšu všetci štatutárni zástupcovia. Podpísané listinné originály doručte poštou, doručovacou službou alebo osobne.
  • Príloha III - Samostatne podpísané Vyhlásenia poverených (dotknutých) osôb - vyplňte a verzie podpísané každou dotknutou osobou, t. j. každým povereným zástupcom Žiadateľa uvedeným v Žiadosti v časti Dodatočné informácie, doručte na samostatných formulároch v listinnej podobe poštou, doručovacou službou alebo osobne.

Po odoslaní elektronickej Žiadosti vám na e-mail príde vyplnená a odoslaná Žiadosť o dlhodobé individuálne poradenstvo. Vytlačenú podpísanú Žiadosť a prílohy II a III Vás prosíme zaslať/doručiť na adresu spracovateľského regionálneho centra NPC podľa Vašej regionálnej príslušnosti:

NPC Banská Bystrica - Nám. Ľudovíta Štúra 31, Polyfunkčná budova JOPA, 974 05 Banská Bystrica

NPC Košice - Slovak Business Agency, P.O.Box E17, 040 01 Košice

NPC Nitra - Novozámocká 67, Soda Business Park, 949 05 Nitra

NPC Prešov - Kúpeľná 6, 080 01 Prešov

NPC Trenčín - Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín

NPC Trnava -  Piešťanská 8188/3,  Business centrum, 917 01 Trnava

NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina

Obálku označte kódom DIP-RP-REG


UPOZORNENIE:

Poradenstvo je možné využívať výlučne v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti a s expanziou na slovenskom trhu, a teda nie je možné jeho využitie s cieľom expandovať a pôsobiť na zahraničných trhoch.

Žiadateľom odporúčame žiadosť a prílohy pred ich vyplnením a odoslaním konzultovať s odborným pracovníkom NPC. Kontaktujte emailom vybraté regionálne centrum podľa svojej regionálnej pôsobnosti s cieľom zvýšiť úspešnosť žiadateľa a znížiť chybovosť žiadosti.


KONTAKT

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk

Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk

Viac informácií o Rastovom programe a službe sa dočítate v Implementačnom manuáli TU. Plné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU

V prípade otázok o registrácii a vypĺňaní žiadosti a jej príloh vám radi odpovieme v regionálnych centrách NPC.