Získanie grantu na prefinancovanie vedy a výskumu do výšky 50,000€ pre start up Archee v rámci projektu KET4CP

Archee s.r.o. je renewable energy startup, ktorý sa špecializuje na udržateľné energetické riešenia. Hlavným riešením, ktoré Archee ponúka, je SPEAR - modulárna elektráreň, ktorá namiesto bežnej rotačnej turbíny využíva kyvadlový pohyb listu na produkciu energie. 

Súčasné alternatívne a obnoviteľné zdroje energie v oblasti hydro si vyžadujú veľké vstupné kapitálové investície. Ide najmä o priehrady, ktoré predstavujú masívny environmentálny vplyv na prostredie, dajú sa postaviť iba na špecifických miestach a ohrozujú vodné živočíchy. SPEAR eliminuje tieto nedostatky - ide o ľahko transportovateľný, alternatívny systém ku klasickej turbíne, umiestnený v riečnej štandardizovanej bárke. SPEAR produkuje čistú obnoviteľnú energiu bez environmentálnej záťaže. 

Variantou SPEARu je aj SPEAR aero, založený na rovnakom princípe, no využívajúcej silu vetra na generáciu elektrickej energie. SPEAR aero je umiestnený v lodnom kontajneri, na základe čoho je jednoduchá jeho doprava aj inštalácia. Tieto parametre umožňujú nasadiť systém do ťažko prístupných lokácii bez rozvinutej elektrickej siete.

V septembri 2019 sa Archee podarilo získať KET4 Clean Production grant v rámci programu Horizon 2020 pomocou agentúry SBA. Tento grant je založený na spolupráci európskych technologických centier so startupmi a inovatívnymi spoločnosťami, ktorých cieľom je zefektívnenie daného produktu po výrobnej a materiálovej stránke. Finálnou službou projektu je prefinancovanie vedy a výskumu do výšky 50,000€.

Archee v rámci projektu spolupracuje s dvoma technologickými centrami. Prvým je Hahn-Schickard z Nemecka, ktorý optimalizuje dizajn zariadenia a listov. Druhým centrom je INL z Portugalska, ktorý vyvíja ochranný obal/náter na trup a listy.

Rozhovor so zástupcom Archee Martinom Šichmanom dostupné TU ◄

Viac informácii o projekte TU

Kontakt: email: een@sbagency.sk

                  tel:  +421 2 20 363 270