Zistili sme, čo trápi podnikateľov

Momentálna situácia na trhu, ktorá vznikla zavedenými opatreniami z dôvodov rozšírenia COVID – 19 sa vyvíja u MSP rôzne. Veľmi málo podnikateľov má  možnosti a schopnosti prejsť na inovatívnejšie formy svojho podnikania. Je pre nich náročne vysporiadať sa so zmenami, ktoré sa na trhu v súčasnosti dejú, a vôbec ustáť túto extrémnu situáciu.

 

Výsledky analýzy SBA:

Do prieskumu sa zapojilo 877 malých a stredných podnikov. Z daného počtu je 751 mikro firiem (1-9 zam.), 102 malých firiem ( 10-49 zam.) a 24 stredných firiem ( 50-249 zam.). Respondenti boli z celého Slovenska a najviac podnetov prišlo z Nitrianskeho a Žilinského kraja. 

Problémy, ktoré trápia podnikateľov
Odpovede zo všetkých regiónov Slovenska sú zosumarizované v nasledujúcich grafoch. Prevažnej väčšine podnikov klesol za posledný mesiac počet objednávok.  Problém s Cash Flow, prinútil menšie firmy, hlavne tie s kamennými prevádzkami už teraz prepustiť ľudí a zavrieť prevádzku.  Z grafu vidíme, že niektorí podnikatelia sa snažia robiť opatrenia a neprepúšťať zamestnancov celoplošne. Situáciu riešia napríklad aj znižovaním úväzkov.

Pokles objednávok zaznamenali najviac mikro, malí aj strední podnikatelia (podnikatelia zo všetkých troch skupín bez ohľadu na ich veľkosť). Ku prepúšťaniu zamestnancov sú donútené najviac mikro firmy. Stredné firmy sa najviac  snažia robiť opatrenia na to, aby nemuseli pristúpiť ku prepúšťaniu.

 

Podnikatelia sa s problémami vyrovnávajú rôzne
Niektoré podniky museli pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov alebo im skracujú uväzky. Taktiež čelia vyjednávaniam o výške nájmu či o odklade splatnosti faktúr pre zlepšenie cash flow. Podniky sa začali viac orientovať na online. Faktom je aj to, že trpia vysokou neinformovanosťou a hľadajú odpovede na svoje otázky. Ďalšia oblasť, ktorá ovplyvnila MSP je oblasť dodávateľsko – odberateľských vzťahov. 

  

Nakoľko je situácia veľmi dynamická a rýchlo sa meniaca, SBA sa rozhodla zbierať dáta od podnikateľov aj naďalej. Za účelom aktuálnosti dát a následnej hlbšej kvalitatívnej analýzy budeme poznatky postupne dopĺňať.