Živnosť alebo s.r.o – špecifické aspekty právnych foriem

20.február 2018 | 16:30 - 19:30

Medzi prvé kroky k úspešnému štartu podnikania patrí aj výber právnej formy. Potrebujete sa zorientovať v základných rozdieloch podnikania na ŽIVNOSŤ a S.R.O? Nenechajte si ujsť náš seminár, zvlášť ak uvažujte nad založením jednej z nich.

Skúsená odborníčka, JUDr. TIJANA ĆEĆEZOVÁ, LLM, vám predstaví najčastejšie formy podnikania na Slovensku, ich výhody aj nevýhody. Ako BONUS sa tiež dozviete, ako funguje nový typ JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE, a aké sú plusy a mínusy tejto právnej formy.

ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE?

- aké právne formy podnikania na Slovensku poznáme
- ako postupovať pri zakladaní nového podnikania – živnosť a s.r.o.
- aké sú základné rozdiely, výhody a nevýhody podnikania na živnosť a s.r.o.
- kde ľudia najčastejšie robia chyby pri zakladaní a výbere právnej formy podnikania
- čo treba pri výbere vhodnej právnej formy zohľadniť
- jednoduchá spoločnosť na akcie – čo to je?

KTO JE VAŠA LEKTORKA?

JUDr. Tijana Ćećezová, LLM, je odborníčka na obchodné právo a ochranu spotrebiteľa. Je členkou Slovenskej advokátskej komory, vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

KEDY?

20.2.2018, 16:30-19:30 hod.

KDE?

Slovak Business Agency Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 Twin City Blok A
811 09 Bratislava
 
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE VYPLNENÍM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA: http://bit.ly/pravneformy
 
Ukončenie registrácie: 19.2.2018
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ap@npc.sk
 

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

*Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, na ktorých sa nevzťahuje výnimka, sú v súčasnosti pripravované regionálne národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných seminárov. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Semináru sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?

Tento seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, ktorý je určený len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sa môžu zúčastniť podobných služieb, ktoré budú zverejnené v rámci nadchádzajúcich udalostí Slovak Business Agency.