ZRUŠENÉ: Letná škola: Podnikajte ekologicky (Žilina)

16.september 2019 | 15:00 - 20.september 2019 | 20:00

Podujatie sme zrušili.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

Pondelok 16.9.2019 – Sociálne siete a sales

 • nastavenie cieľov pri rozbehu podnikania
 • tipy a triky na predaj cez sociálne siete
 • v čom sa líši predaj u eko podnikania
 • na čo najlepšie reagujú potenciálni zákazníci
 • príklady reálnych príkladov z praxe

Utorok 17.9.2019 – Business Model Canvas I. (BMC)

 • vytvorenie vlastného BMC
 • dôležitosť BMC pri rozbehu podnikania
 • ako si správne stanoviť hypotézy
 • ako sa sústrediť na problém a nie na riešenia

Streda 18.9.2019 – Založenie eko spoločnosti

 • rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • postup pri zakladaní právnej formy
 • aké výhody má eko podnikanie
 • komunikácia so štátnymi inštitúciami

Štvrtok 19.9.2019 – Marketing

 • komunikácia so zákazníkom
 • prehľad o cieľovej skupine
 • nastavenie marketingovej komunikácie
 • webstránky/eshop
 • online reklama vs. offline reklama
 • príklady reálnych príkladov z praxe

Piatok 20.9.2019 – Business Model Canvas II.

 • pokračovanie vytvorenia vlastného BMC
 • akú hodnotu má pre nás vytvorenie BMC
 • ako znížiť riziká pri začatí podnikaní na minimum
 • ukážka praktických príkladov

VAŠI LEKTORI

Jana Ftorková – odborníčka v oblasti účtovníctva, vo vlastnej firme sa zaoberá spracovaním účtovníctva a miezd, poradenstvom v oblasti ekonomiky pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov zo segmentu mikro a malých podnikov.

Andrej Rybovič – je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe, venuje sa podpore podnikateľov a učí ich, ako aplikovať princípy Lean startup, Customer development a ako správne validovať nápad.

Mária Demjanovičová – zakladateľka a tímlíderka projektu PUREJUNK, ktorý sa venuje interiérovému a produktovému dizajnu v oblasti recyklácie odpadov. S prvou prezentáciou prišla na StartUP Weekende v Žiline v roku 2014 a odvtedy posunula projekt na fungujúcu firmu.

Ing. Petra Kunertová, PhD. – absolvovala štúdium so zameraním na kreatívnu ekonomiku a pôsobila ako lektorka marketingu a online marketingu, tri roky bola súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang, kde spravovala sociálne siete viac ako 20 firiem.

KEDY
16.9. – 20.9.2019
15:00 – 20:00 hod.

KDE

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitný vedecký park
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

Ukončenie registrácie: 15.9.2019 do 20.00 h