ZRUŠENÉ: Simulácia statickej záťaže vo Fusion 360 (Žilina)