Aktuality

článkov 1250
 • Záverečná konferencia projektu Lost Millennials

  Projekt Lost Millennials sa blíži k zavŕšeniu svojich aktivít. Ešte pred jeho samotným ukončením by sme vás však chceli pozvať na záverečnú konferenciu “Lost and Found: Reimagining Europe's Employment Policies" ktorá sa v rámci projektu uskutoční 28.11.2023 v Bruseli.

   

 • Mladí inovatívni podnikatelia boli oceňovaní aj tento rok

  Vo štvrtok 21. septembra 2023 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 17. ročníka celoslovenského projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2023“, Hlavnou úlohou podujatia bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. 

 • Preklenutie priepasti medzi vzdelávaním a zamestnaním: Projekt JUST dosiahol míľnik vo vývoji vzdelávacích programov

  JUST, skratka pre projekt spolufinancovaný Európskou úniou s anglickým názvom "Joint University and Small and Medium-Sized Enterprises (SME) a v slovenskom preklade „Spoločné vzdelávanie univerzít a malých a stredných podnikov (MSP)", vznikol na základe zistenia, že spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä MSP, je nedostatočná, čo zhoršuje vyhliadky študentov z hľadiska vzdelávania a pracovných príležitostí.

 • High Level Political Disemination Event in Riga

  Po viac ako 3 rokoch spolupráce partneri projektu BRESE hrdo prezentovali svoje výsledky a výstupy v rámci záverečného podujatia – „High level political disemination Event“, ktoré sa uskutočnilo 1. júna v lotyšskom meste Riga. Hostiteľom a organizátorom boli lotyšskí partneri Ministerstvo životného prostredia a Univerzity of Latvia v Rige.

 • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

 • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

 • Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 16.03.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

 • INNO INDUSTRY NEWSLETTER 2023

  Prečítajte si náš projektový newsletter k výsledkom nadnárodnej a národnej spolupráce, k projektovým aktivitám a opatreniam, ktoré sme realizovali za účelom zlepšenia národných a regionálnych politík v oblasti digitálnej transformácie pomocou inovačných poukážok ako aj zlepšenia systému monitorovania a vyhodnocovania podpory pre klastre, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Úniou klastrov Slovenska.

 • VÝZVA: Coworking Akceleračného programu

  Budúci podnikatelia, využite vo vašom krajskom meste bezplatný coworking Národného podnikateľského centra. AK chcete naštartovať svoje podnikanie, toto je pre vás to správne MIESTO.

 • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/Január

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.