Archivácia a digitalizácia v 21. storočí

07.december 2022 | 09:00 - 13:00

Archivácia a digitalizácia v 21. storočí

Máte pocit, že vaše procesy v oblasti archivácie a digitalizácie sú efektívne a správne? Poznáte legislatívne požiadavky na úkony súvisiace s touto činnosťou? Zoznámte sa s pravidlami a postupmi pri archivácii a digitalizácii záznamov v modernej dobe. Radi vás touto témou a súvisiacimi otázkami prevedieme.

Bratislavský kraj: https://www.npc.sk/sk/events/archivacia-a-digitalizacia-v-21-storoci-2/

Ostatné regióny: https://www.npc.sk/sk/events/archivacia-a-digitalizacia-v-21-storoci-2/

ČO SA DOZVIETE

  • čo je to registratúra
  • aký je jej legislatívny rámec
  • aké sú povinnosti spoločností pri archivácii
  • či je rozdiel medzi papierovou a elektronickou formou záznamu
  • prečo je dôležité správne archivovať špeciálne formy záznamov
  • ako vytvoriť efektívnu smernicu pre tok dokumentácie
  • ako prebieha proces likvidácie záznamov
  • prečo niektoré záznamy nemôžu byť nikdy zničené
  • aké digitálne riešenia uľahčujú prácu a obmedzujú papier

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Maroš Vindiš vyštudoval archívnictvo na Masarykovej univerzite v Brne. Následne pôsobil v Českej republike, kde sa venoval poskytovaniu služieb v oblasti správy registratúry. Momentálne už dlhší čas pracuje na Slovensku v spoločnosti Iron Mountain Slovakia, s.r.o. na pozícii archívny špecialista a pre klientov z rôznych sfér podnikania poskytuje podporu v oblasti dokument manažmentu ako auditovanie, nastavovanie a optimalizáciu procesov, školenia, vytváranie smerníc a ďalšie.

KEDY

7.12.2022

9:00 – 13:00 hod.

KDE

Online

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.