Bezplatný seminár "Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva"

28.apríl 2016
Slovak Business Agency Vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva. Účasť na podujatí je bezplatná.
 

Na seminári získate odpovede na otázky

  • Čo zahŕňa pojem duševné vlastníctvo? Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia.
  • Aké sú možnosti ochrany práv duševného vlastníctva a administratívne poplatky súvisiace s jeho ochranou?
  • Ako postupovať pri podaní patentovej prihlášky alebo ochrannej známky?
  • Osvojíte si rady, tipy a inšpirácie cez príbehy z praxe.

Komu je seminár určený

Seminár je určený predovšetkým malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja, ale vítaní sú aj iní podnikatelia, ktorí majú záujem o rozšírenie svojich vedomostí v oblasti duševného vlastníctva v rámci trhu EÚ.  

Program

12.45 - 13.00 Registrácia účastníkov a otvorenie
 
13.00 - 13.15 Predstavenie služieb siete EEN / Ing. Júlia Mičúneková, Slovak Business Agency
 
13.15 - 14.45 Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva a formálne požiadavky prihlášky (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky a dizajny) / Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR
 
14.45 - 15.00 Coffee Break  
 
15.00 - 16.30 Ako ochrániť technické riešenia a označenia? (meno firmy, logo, doména, obal výrobku) Príklady z praxe / Ing. Zuzana Girmanová,  Perpetuum Plus, s.r.o.
 
16.30 - 17.00 Diskusia, networking

V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line do 26. apríla 2016.

Seminár sa uskutoční 28.04.2016, 12:45 - 17:00 hod. v Žiline (Palace Hotel Polom****)

O Enterprise Europe Network

Iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network poskytuje podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Naše skúsenosti a služby sú bezplatne dostupné pre všetky spoločnosti na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava
 
Ing. Júlia Mičúneková
+421 2 502 44 513