Startupisti POZOR!!! Využite aj vy možnosť zúčastniť sa podujatia INDO SLOVAKIAN STARTUP SUMMIT 9. a 11. november 2017, Mumbaj - India

Slovak Business Agency v spolupráci s Indickou obchodnou komorou v Slovenskej republike a so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) vyhlasuje výzvu na medzinárodné podujatie  INDO SLOVAK STARTUP SUMMIT, ktorý sa uskutoční dňa 9. – 11. novembra 2017 v Mumbaji, India. Startupy primárne zamerané na Technology, Environment, IoT, Smart Cities alebo FinTech sa môžu do výzvy zapojiť v rámci iniciatívy Startup Sharks Programu a Schémy na podporu startupov 2017-2020.

 

Summit bude prvou akciou podobného druhu v Indii a cieľom je vytvoriť bližšie obchodné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. V priebehu Summitu bude o.i. oficiálne otvorený indicko - slovenský hub, teda priestor pre slovenské startupy v Indii. (viac na http://www.slovakiahub.in/)

 

Summit je koncipovaný ako trojdňový, pričom v priebehu prvých dvoch dní budú prebiehať prezentácie zástupcov slovenského a indického startupového ekosystému, B2B stretnutia a diskusie o možnostiach spolupráce. V priebehu tretieho dňa prebehne podpis Memoranda o spolupráci medzi prítomnými organizáciami. Na záver podujatia sa uskutoční záverečná ceremónia.

 

Hlavní rečníci:

Deň 1:

Zigmund Bertok (Veľvyslanec SR v Indii)

Tomáš Torok (Indická obchodná komora v SR)

Alexander Horváth (Indická obchodná komora v SR)

Rakesh Taurani (CEO Solarvolt)

Mufeed Ahmed (CEO Spinn Creative)

 

Deň 2:

 

Roman Mazanec (ekonomický diplomat SR v Indii)

Mohit Shrivastav (Výkonný riaditeľ NRI Startup INDIA)

Roy CJ (CEO Confident Group – Diplomatický konzul)

Adela Zábražná (Executive Manager, SAPIE)

Matej Michalko (CEO Descent)

 

Podujatie je organizované Slovensko-indickou obchodnou komorou s podporou Ministerstva zahraničných vecí a Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) pod záštitou generálneho partnera projektu firmy ESET:

 

Viac informácií o podnikaní v Indii môžete nájsť TU

 

Prihlasovanie

 • prihlásiť sa môžu fyzické osoby (nepodnikatelia) aj právnické osoby (oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac päť rokov);
 • za jeden startup/podnik sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak;
 • s jedným nápadom/startupom sa môže prihlásiť len jeden MSP/FO (rozhodujúci pre komisiu je okrem relevantnosti daného podujatia, aj vzťah osôb k MSP, akceptujeme vzťah – spoločník, konateľ, zamestnanec).

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná prihláška, ktorej súčasťou je vyhlásenie a povinné prílohy na adresu podujatia@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Prihláška a povinné prílohy pre fyzické osoby

1.      Žiadosť o poskytnutie podpory,

2.      CV žiadateľa,

3.      Prezentácia projektu/startupu/nápadu,

4.      Prihláška fyzickej osoby,

5.      Osobné údaje žiadateľa,

6.      Vyhlásenie fyzickej osoby,

7.      Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Prihláška a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ

V prípade, že má žiadateľ firmu alebo je fyzická osoba podnikateľ, MUSÍ vyplniť Žiadosť a povinné prílohy pre MSP a FO podnikateľ:

1.         Žiadosť,

2.         Prihláška,

3.         CV zástupcov žiadateľa, 

4.         CV štatutárneho orgánu žiadateľa/ člena štatutárneho orgánu žiadateľa, 

5.         Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov žiadateľa, 

6.         Prezentácia projektu/startupu/nápadu, 

7.         Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku, 

8.         Údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,

9.         Vyhlásenie za účelom kontroly,

10.      Vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k  projektu/nápadu,

11.      Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu žiadateľa samostatne),

12.      Vyhlásenie MSP,

13.      Prehľad o prijatej pomoci.

Dôležité: všetky prílohy sú povinné. Nedoručenie ktorejkoľvek z príloh sa klasifikuje ako doručenie neúplnej prihlášky. Neúplné prihlášky nebudú predložené hodnotiacej komisii. V prípade dožiadania dodatočných informácií zo strany SBA, je žiadateľ povinný tieto prílohy doručiť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, prihláška bude klasifikovaná ako neplatná.

 

SBA uhrádza účastníkom náklady na:

 • Spiatočnú letenku do Indie (Mumbaj)
 • ubytovanie v mieste podujatia
 • vstup na podujatie

 

 

Termín zaslania prihlášok: 08.10.2017 do 24:00

Proces výberu účastníkov

 1. Zasadnutie komisie
 2. Rozhodnutie o schválení, resp. neschválení prihlášky
 3. Informovanie vybraných účastníkov podujatia

Viac informácií o prihlásení sa do výzvy

pre fyzické osoby - nepodnikateľov: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-a-domace-podujatia-v-ramci-iniciativy-startup-sharks#.WczzLmi0NaT

a pre podnikateľov: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-alebo-domace-podujatia-v-ramci-komponentu-1-schemy-na-podporu#.WczzPGi0NaR

 

Kontakt:

podujatia@sbagency.sk

 

 

Who is Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic?

The Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic sets the goal of supporting the development activities of mutual Slovak-Indian relations and trade between the Republic of India and the Slovak Republic as well as technical and economic cooperation between entrepreneurs of the two countries and provide information and assistance to all who choose them and their shareholders. The Chamber establishes relations and mutual cooperation with the Indian Embassy in Slovakia, through joint projects and proposals, along with the Slovak Chamber of Commerce, the Union of Chambers, regional centers for the development of foreign trade, industry and art chambers and export consortia and other institutions and associations that will develop.

The Chamber is dedicated to promotional activities, through which it serves useful economic information to assist the expansion of cooperation between the companies and contributed to the development of business opportunities. One of the key project of 2017 is to establish the Indian footprint in Mumbai with its first Startup Hub Conference and first contact point.

What it is about?

The Slovakia Hub in India is a platform developed by Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic in collaboration with startup hubs in Mumbai area, venture capitalists, investors and agnels to strengthen and foster the connection between the Indian and Slovak startup ecosystem.

Aim

The Hub aims to be a dynamic and interactive platform that will facilitate learning and development, networking, mentorship, and funding for startups. The idea behind the platform is to aggregate different offerings of the ecosystem and enable discovery by the right audience.