Problematika predčasného ukončenia školskej dochádzky na Malte

S rýchlo sa meniacim ekonomickým dopytom je celoživotné vzdelávanie kľúčom k úspechu na trhu práce. Študenti, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku tak prichádzajú o príležitosti. Partner projektu Lost Millennials - Binda Consulting International pripravil článok o problematike predčasného ukončenia školskej dochádzky na Malte, ktorý bol uverejnený v časopise Youth Employment Magazine.

Malte sa podarilo znížiť najvyššiu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky v EÚ (v roku 2005) na jednu tretinu (v roku 2021). Prečítajte si článok Reducing School Drop-Out: Good practice from Malta (Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky: Dobrá prax z Malty), v ktorom sa môžete dočítať, ako sa Malte podarilo dosiahnuť tento pôsobivý pokrok.

Článok nájdete tu:   https://issuu.com/youthemploymentmagazine/docs/the_youth_employment_magazine_-_issue_19?fbclid=IwAR1ZoU1J-K6fHnBe_H1zTx2NXkLCfAwnSqNGLkjI-0pJGMTLCiVzL0ny2ws   (str.32-33).

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. (Projekt Lost Millennials je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórska pre zamestnanosť mládeže.)