Regionálne poradenské a informačné centrá

RPIC BRATISLAVA
Škultétyho 1
831 04 Bratislava 3
Ing. Jozef Martinovič
tel.: +421-905-283 915
  e-mail: jozef.martinovic@tatrareal.sk

Centrum poskytuje len nájomné priestory
RPIC DUNAJSKÁ STREDA  2/, 3/
Hlavná č. 5599/3C
929 01 Dunajská Streda
(2. poschodie dvere č. 9, Budova UniCredit banky)
RNDr. Peter Dóka
0910 795 804
rpicds@gmail.com
RPIC KOMÁRNO  1/, 2/, 3/
Eötvösová12 
945 01 Komárno 1
Ing. Zuzana Szabóová  
tel./fax: +421-35-770 19 38
tel./fax: +421-35-770 45 82
e-mail: rpic.kn@nextra.sk

www.rpickn.sk
RPIC KOŠICE  1/, 2/, 3/
Trieda SNP 48/A
042 11 Košice 1
Ing. Vladimír Cirbes
tel./fax: +421-55-644 68 63
e-mail:
rpicke@rpicke.sk
www.rpicke.sk

RPIC LUČENEC  1/,3/ 
Vajanskeho 80
984 01 Lučenec 1 
Ing. Miroslav Haško
tel.: +421-905 634 922


e-mail: rpic.lc@stonline.sk

RPIC MARTIN  3/ 
Flámska 1 
036 01 Martin 1   
tel.: +421-43-422 48 80
e-mail: rpicmt@rpicmt.sk

www.rpicmt.sk
Centrum v súčasnosti neposkytuje služby
RPIC NITRA  1/, 2/, 3/
Nábrežie mládeže 1
949 01 Nitra 1
Ing. Norbert Čeri
tel./fax: +421-37-772 24 00
e-mail: rpic@rpic.sk

www.rpic.sk
Centrum v súčasnosti neposkytuje služby
RPIC POPRAD  1/, 2/, 3/
Hviezdoslavova 24
P.O.BOX 36
058 01 Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc.
tel.:+421-52-772 13 20
      +421-52-789 51 61
fax: +421-52-789 51 62
e-mail: rpic@rpicpp.sk

www.rpicpp.sk
RPIC POVAŽSKÁ BYSTRICA   3/
Námestie A.Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica 1
Ing. Marcel Janco
tel.: +421-42-432 55 53

fax: + 421-42-432 55 53
e-mail: rpicpb@rpicpb.sk 
www.rpicpb.sk
RPIC PREŠOV  1/, 2/, 3/
Reimanova 9
080 01 Prešov
Ing. Rastislav Tkáč
tel.: +421-51-75 60 380
fax: +421-51-77 33 552
e-mail: rpic@rpicpo.sk

www.rpicpo.sk
 
RPIC TREBIŠOV  2/, 3/
M.R. Štefánika, komplex Berehovo
075 01 Trebišov 1
Ing. Ján Petr
tel/fax: +421-56-672 57 11
e-mail: rpic@rpic.eu

www.rpic.eu
RPIC TRENČÍN  1/, 2/, 3/
Opatovská 23
911 01 Trenčín 1
Ing. Jozef Gerliczy
tel.: +421-32-744 25 09
fax: +421-32-744 99 90
e-mail: rpictn@rpictn.sk

www.rpictn.sk

RPIC ZVOLEN
Nám. SNP 70/36
960 01 Zvolen 1
Ing. Miroslav Grekčo
tel.: +421-45-532 16 46
fax: +421-45-532 16 47
Centrum v súčasnosti neposkytuje služby

RPIC ROŽŇAVA
Zakarpatská 19
048 01 Rožňava 1
JUDr. Karol Gogolák
tel.: +421-58-788 06 01
fax: +421-58-788 06 02
e-mail: rpicrv@rpicrv.sk

www.rpicrv.sk
 

1/ Centrum poskytuje do 15.03.2013 dotované poradenské a vzdelávacie služby pre záujemcov o podnikanie v rámci štátneho programu "Poradenstvo a vzdelávanie pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.03.2013, sa informujte priamo v príslušnom centre.

2/ Centrum poskytuje do  15.03.2013 dotované poradenské služby pre malých a stredných podnikateľov v rámci štátneho programu "Schéma poradenstva a vzdelávania pre MSP (schéma pomoci de minimis)". O možnosti a podmienkach získať nedotované služby po ukončení štátneho programu, t.j. po 15.03.2013, sa informujte priamo v príslušnom centre. 

3/ Centrum poskytovalo do 17. februára 2010 úvery pre podnikateľov v rámci Mikropôžičkového programu