Spolupracujúce inštitúcie

Zobraziť Mikropôžičky SBA na väčšej mape

Národný holdingový fond
Miletičova 23
821 09 Bratislava

Michaela Čermáková
02/381 02 440
cermakova@nhfond.sk
www.nhfond.sk

Ing. Monika Nováková
02/381 02 440
0917 228 067
novakova@nhfond.sk
www.nhfond.sk

 

 
BIC Prievidza
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Ing. Pavel Komora
0902 903 343, 0902 903 340
 

 
RPIC Poprad
Štefánikova 2
058 01 Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc.
052/772 13 20
0905 545 121
 

 
RPIC Prešov
Reimanova 9
080 01 Prešov
Ing. Mária Sitárová
051/756 03 27
0905671095
 

 
RPIC Trebišov
M.R.Štefánika 1161/184
075 01 Trebišov
Ing. Ján Petr
0905479025
031/550 35 01
 

 
RPIC Dunajská Streda
Kukučínova č.459/18
929 01 Dunajská Streda
Ing. Juraj Fekete
0907818838
031/550 35 01
 

 
RPIC Komárno
Eötvösa 12
945 01 Komárno
Ing. Zuzana Szabóová
0905 756 938
035/770 19 38
 

 
SBA
Miletičova 23
821 09 Bratislava
 
Ing. Renáta Pokorská
02/502 44 566
 
Kamil Lovas, MSc.
02/502 44 560
 
Mgr. Marián Ševčík
02/502 44 558