v4

V4 Platforma

Perspektívy podnikania v Japonsku, Moldavsku, Gruzínsku a Albánsku

For English version click HERE

Aj malé firmy z Vyšehradskej skupiny (V4), t.j. zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky majú príležitosť nadviazať spoluprácu so zahraničnými partnermi a rozšíriť svoje aktivity do zahraničia. Ako na to? Využite našu platformu a získajte informácie priamo od zdroja.

 

O V4 Platforme

V4 Platforma vznikla za účelom zachytiť a zdieľať všetky zaujímavé informácie, ktoré odzneli na konferencii V4 Going Global realizovanej 19. novembra 2014 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave, ktorú organizovala Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi. Ale nielen to, jej cieľom je podporiť obchodnú spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi z krajín V4 na jednej strane a Japonska, Moldavska, Gruzínska a Albánska na strane druhej.

Cieľ platformy

  • poskytnúť cenné informácie o perspektívach podnikania v Japonsku, Moldavsku, Gruzínsku a Albánsku:
    • získať základný prehľad o podnikaní
    • získať kontakty na organizácie a inštitúcie podporujúce podnikanie a inovácie
    • zdieľať best practices firiem V4 podnikajúcich v spomínaných krajinách.
       

Konferencia V4 Going Global

V novembri 2014 sa uskutočnila konferencia V4 Going Global, ktorej cieľom bolo umožniť obchodnú spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi z krajín V4 a Japonska, Moldavska, Gruzínska a Albánska. Zúčastneným podnikateľom, obchodným a inovačným organizáciám, štátnym a neštátnym inštitúciám, finančným inštitúciám, médiám a akademickým pracovníkom z krajín V4 stretnúť sa, nadviazať medzinárodnú spoluprácu a zdieľať skúsenosti s podnikaním v Japonsku, v Moldavsku, v Gruzínsku a v Albánsku. Podujatie je finančne podporované z Medzinárodného vyšehradského fondu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a a Veľvyslanectvom Japonska v Bratislave. Konferencia sa konala pri príležitosti Týždňa globálneho podnikania (17. - 23.11.2014), pri príležitosti roku 2014, ktorý je definovaný ako rok výmeny medzi krajinami V4 a Japonskom, rovnako ako aj slovenského predsedníctva V4.

Na konferencii boli, okrem iného, predstavené dve siete na podporu podnikania, ktoré prezentovala Mónika Mészáros Alíz z maďarskej spoločnosti Tenderauditor, EBN - sieť centier na podporu podnikania a inovácií v spolupráci s komunitou; Enterprise Europe Network - sieť na podporu podnikania, inovácií a výskumu. Program novembrovej konferencie nájdete TU, prezentácie, ktoré na nej odzneli nájdete v jednotlivých blokoch podľa krajiny vyššie.

Organizátori

 

Kontakt

Slovak Business Agency
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2

Júlia Mičuneková
e-mail: micunekova@sbagency.sk
tel: +421 2 502 44 513
www.sbagency.sk

K informáciám sa dostanete aj prostredníctvom FB udalosti TU