Ambasádorky projektu RE-FEM

Ivana Kondášová

Ivana Kondášová má dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov, podpory podnikania a zahraničných spoluprác, ako aj v oblasti projektového manažmentu, v rámci ktorého riadila viacero projektov. Posledné roky sa v rámci svojej dobrovoľnej činnosti venuje podpore podnikania žien, podpore žien na manažérskych a riadiacich pozíciách v Združení podnikateliek a manažérok. Združenie je členom viacerých medzinárodných organizácií na podporu žien, má nadviazané partnerstvá s viacerými ženskými organizáciami vo svete s cieľom podpory podnikateliek, žien v manažérskych a vysokých riadiacich pozíciách, ako aj výmeny skúsenosti, inšpirácií prostredníctvo na mieru šitých vzdelávacích a networkingových podujatí. 

 

Pozrite si viac informácií o Združení podnikateliek a manažérok a o Ivane na jej LinkedIn profile

 

 

Martina Čizmádiová

Martina vníma prácu s ľuďmi ako poslanie. Už počas štúdia na vysokej škole pracovala na personálnom oddelení vo Volkswagen Slovakia a.s., kde sa s interným psychológom podieľala na výbere nových zamestnancov. Od vysokej školy má viac ako 15-ročné skúsenosti v nastavovaní procesov v oblasti ľudských zdrojov. V súčasnosti vedie vlastnú konzultačnú firmu ZenithPeople Consulting s.r.o. Zameriava sa na tradičné aj moderné techniky výberu nových zamestnancov a zabezpečuje komplexné HR projekty. Venuje sa osobnostnému rastu i lektorskej činnosti, predovšetkým v oblasti zlepšovania mäkkých zručností a kariérneho poradenstva. Pravidelne publikuje odborné články na témy rozvoja ľudských zdrojov. Má medzinárodný certifikát ICF, akreditáciu nástroja Facet5. Je aktívna členka Slovenskej asociácie Age managementu a certifikovaný lektor Profesnej seniority.

 

Pozrite si viac informácií o Martine na jej LinkedIn profile a o spoločnosti ZenithPeople

 

 

Monika Predajňová

"Je pre mňa obrovskou cťou byť jednou z ambasádoriek tohto úžasného projektu a môcť byť súčasťou komunity silných a inšpiratívnych líderiek z Európy."  Takto vníma svoju účasť na projekte Monika.

Monika pracuje v oblasti marketingu od ukončenia štúdia na dánskej univerzite. Takmer 8 rokov spoznávala nové trendy v marketingu a obchode a spolupracovala s viacerými klientmi. Pracovala aj ako vedúca marketingu v produkčnom dome eventovej zábavy a ako marketingová referentka v British International School Bratislava. Monika je tiež zakladateľkou platformy Visegrad Female Leaders, ktorá zdieľa inšpiratívne príbehy silných líderiek a oslavuje tak úspech podnikateliek, vedkýň, inžinierok, matematičiek a žien v technike, medicíne či politike.

 

Pozrite si viac informácií o Monike na jej LinkedIn profile  a o Visegrad Female Leaders

 

 

Ivana Petrisková

Ivana je konzultantka pre dopad a udržateľnosť pre mimovládne organizácie a sociálne podniky, ktoré sa zameriavajú na rodovú rovnosť, vzdelávanie mládeže a žien, posilnenie ich postavenia a zamestnanosť. Pomáha kultivovať kreativitu a spoločenský vplyv prostredníctvom toho, čo nazýva „femisculine leadership” – zvyšovanie rovnováhy cez synchronicitu  ženských a mužských vodcovských kvalít na individuálnej aj organizačnej úrovni. Ako celoživotná študentka, veriaca v neustály sebarozvoj, je v súčasnosti členkou Global Institute of Evolving Women a študentkou Regenerative Leadership Academy.

Ivana je tiež milovníčkou Zeme, jogy a meditácie a pevne verí v transformačnú silu spoločnosti počnúc individuálnou úrovňou. Vytvára programy pre ženy založené na holistickom a regeneračnom prístupe.

 

Pozrite si viac informácií o Ivane na jej LinkedIn profile

 

 

DISKUSIA