Circular DigiBuild

Circular DigiBuild - podpora zavádzania nových technológií v oblasti cirkulárnej ekonomiky v stavebníctve v dunajskom regióne s cieľom udržateľne využiť prechod na zelenšiu budúcnosť.

O projekte

Stavebníctvo a stavebný priemysel v podunajskej oblasti sa v súčasnosti vyznačuje výrazným vyčerpávaním zdrojov, produkciou odpadu a emisiami skleníkových plynov, ktoré sú obzvlášť viditeľné v menej rozvinutých regiónoch. Digitálne technológie sú kľúčom k prechodu na cirkulárne stavby, pri ktorých sa materiály opätovne používajú.

Na využitie tohto potenciálu sa presadzuje koncepcia obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky), ktorá využíva nové digitálne technológie, ako sú veľké objemy údajov (big data), umelá inteligencia (AI), blockchain a internet vecí (Internet of Things). Napriek roztrieštenosti sektora a averzii voči digitálnemu riziku sa tieto technológie považujú za kľúčové pre využitie cirkulárnych princípov v stavebníctve, s cieľom predchádzať environmentálnym problémom.

Projekt Circular DigiBuild reflektuje súčasné otázky v oblasti stavebného priemyslu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky a je zameraný najmä na:

 • určenie existujúcich poznatkov, riešení a príležitostí v oblasti cirkulárnej ekonomiky a digitalizácie v stavebníctve, zahŕňajúc identifikáciu rušivých technológií
 • vyvinutie a implementovanie pilotných projektov na testovanie digitálnych inovácií
 • vypracovanie stratégií, vrátane Dunajskej transnacionálnej stratégie a teritoriálnych akčných plánov pre transnacionálnu implementáciu inovácií v oblasti cirkulárnej ekonomiky
 • zlepšenie regionálnych politík súvisiacich s digitálnymi inováciami
 • zapojenie zainteresovaných strán do odborných diskusií

 

Hlavným cieľom projektu je podporiť implementáciu inovatívnych a udržateľných postupov v stavebníctve prostredníctvom prenosu digitálnych inovácií v rámci koncepcie cirkulárnej ekonomiky, tvorby nových stratégií, akčných plánov a posilnenia inštitucionálnej kapacity a zlepšenia legislatívneho rámca v dunajskom regióne. Realizáciou pilotných projektov a vypracovaním nových stratégií sa očakáva zavedenie nových riešení do praxe a zvýšenie zapojených kapacít v organizáciách, čo povedie k posilneniu spolupráce a dosiahnutiu významných zmien v stavebnom odvetví v regióne.

 

Partneri projektu

Projekt realizuje konzorcium, ktoré sa skladá z 18 projektových partnerov a 20 strategických asociovaných partnerov z 13 krajín v dunajskom regióne. Spájajú sa v ňom verejné a súkromné organizácie, malé a stredné podniky, neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

 

Projektoví partneri:

 • Business Agency Association – BAA  (BG) – vedúci partner
 • ReCheck (BG)
 • Austria Wirtschaftsservice – AWS (AT)
 • Active Hof University of applied sciences Deutschland – HSH (DE)
 • Institute of Circular Economy Česko – INCIEN (CZ)
 • Slovak Business Agency – SBA (SK)
 • University of Ljubljana – UL (SI)
 • Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya – PBKIK (HU)
 • INSTITUTE FOR RESEARCH IN CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENT „ERNEST LUPAN” – IRCEM (RO)
 • REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOR WEST REGION – ADRVEST (RO)
 • Sarajevo Economic Region Development Agency – SERDA (BA)
 • Science and Technology Park Novi Sad – STP NS (SR)
 • Zero Waste Montenegro – ZWMNE (ME)
 • TERA TEHNOPOLIS, ltd for promoting new technologies, innovations and entrepreneurship – TERA (HR)
 • Innovation Centre Nikola Tesla – ICENT (HR)
 • Business Advisory Center NGO – BAC (MD)
 • European digital innovation hub in construction sector – EDIHCS (BG)
 • Vangavis – VNG (BG)

 

Strategickí asociovaní partneri:

 • Ministry of regional development and public works (BG)
 • Ministry of economy and industry (BG)
 • Bulgarian industrial association (BG)
 • Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology (AT)
 • Chamber of Industry and Commerce for Upper Franconia Bayreuth (DE)
 • Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft fur Innovation und Wissenstransfer mbH (DE)
 • Administrative District Hof (DE)
 • Ministry of Industry and Trade, Department of Construction and Building Materials (CZ)  
 • Czech Green Building Council (CZGBC) (CZ)
 • Czech Technical University in Prague – University Centre for Energy Efficient Buildings (CZ)
 • Circular Slovakia (SK)
 • Ministry of digital transformation (SI)
 • Cluster of Applied Earth Sciences (HU)
 • Alba Iulia City Hall (RO)
 • Authority for Digitalization of Romania (RO)
 • Ministry of economy of Canton Sarajevo (BA)
 • Provincial Secretariat for Regional Development, Interregional Cooperation and Local Self-Government (RS) 
 • Environment protection Agency of Montenegro (ME)
 • Public Institution Development Agency of Osijek- Baranja County (HR)
 • Ministry of Regional Development and EU Funds (HR)

 

 

Projekt Circular DigiBuild trvá od januára 2024 do júna 2026 (30 mesiacov)

 

 

Kontakt:

Hana Palušková

paluskova@sbagency.sk

Lucia Kurcz

kurcz@sbagency.sk

 

 

 

DISKUSIA