Dovoz doplnkov výživy zo zahraničia

Otázka

Dobrý deň,

chcem sa vas opýtať, ako je to keď si chcem priniesť od zahraničného distribútora športovej výživy produkty? Nakoľko sa jedná o konzumovateľné produkty, tak by mali mať po slovensky napisanu nálepku, kde je napisaný popis produktu atď. Na koho sa mám obrátiť? Neviete mi prosím poradiť? Je to vôbec nutné?

 

Odpoveď

Dobrý deň,

podľa zákona č. 152/1995 o potravinách, každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku, je povinný a) ponúkať iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov, b) byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou poverenou ministerstvom zdravotníctva, c) dodržiavať hygienu uvádzania na trh, d) na svojom webovom sídle zverejniť:

1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie, 2. názov potraviny alebo výživového doplnku, 3. cenu potraviny alebo výživového doplnku, 4. dodacie podmienky a náklady na dodanie, 5. platobné podmienky, 6. obchodné podmienky.

Teda, ak predávate potraviny cez internet, musíte sa zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku.

Tiež je dôležité, že potraviny, ktoré cez internet predávate, musíte niekde skladovať. Váš sklad musí spĺňať požiadavky na skladovanie potravín a musí byť schválený "hygienou", teda od regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Na záver Vám posielam dva odkazy týkajúce sa povinností predaja cez e-shop:

http://www.uspesne-podnikanie.sk/ake-registracne-a-informacne-povinnosti-ma

e-shop, http://www.uspesne-podnikanie.sk/predaj-potravin-cez-internet