Druhé osobné stretnutie partnerov projektu Lost Millennials

Partneri projektu Lost Millennials sa opätovne stretli, tentoraz  v španielskom Burgose, kde sa 27. a 28.9.2022 uskutočnilo medzinárodné stretnutie partnerov projektu organizované španielskym partnerom University of Burgos.

Stretnutie sa týkalo projektových aktivít zameraných na cieľovú skupinu projektu - mladých ľudí, najmä z malých vidieckych oblastí vo veku od 25 do 29 rokov, ktorí sú nezamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (NEETs).

Projektoví partneri sa počas stretnutia zúčastnili workshopov a školenia k hodnotiacim metódam, počas ktorých zosumarizovali doposiaľ dosiahnuté výsledky a odprezentovali súčasnú situáciu týkajúcu sa NEETs vo svojich krajinách. Odborný program začal interaktívnym workshopom k aktivitám týkajúcim sa mapovania iniciatív zameraných na 25+ NEETs v jednotlivých partnerských krajinách. Ďalšia časť programu bola venovaná hodnotiacim metódam, ktoré si partneri po sérii online tréningov zrekapitulovali osobne. V menších skupinách, z ktorých každá bola zameraná na jednu z nasledujúcich projektových úloh, mohli jednotliví partneri diskutovať a naplánovať konkrétne aktivity, ktoré budú nasledovať. V rámci týchto skupinových diskusií sa partnerom okrem iného podarilo naplánovať detaily nasledujúceho online podujatia, ako aj vzájomne zdieľať možnosti na šírenie a publikovanie projektových výstupov v rámci partnerských krajín.

Počas stretnutia mali partneri priestor aj na neformálnu diskusiu a networking počas prehliadky mesta a spoločnej večere, ktorú zorganizoval hosťujúci partner – University of Burgos.

V závere stretnutia zosumarizoval vedúci partner všetky výstupy stretnutia a nadchádzajúce úlohy súvisiace s administratívou projektu a projektovými výstupmi, z ktorých najbližšou je organizácia online podujatia zameraného na prezentáciu rôznych prístupov k aktivácii 25+ NEETs v kontexte sociálneho systému rôznych európskych krajín.

Ďalšiu možnosť osobne sa stretnúť budú mať partneri projektu v júni 2023 na Islande.