Duševné vlastníctvo budúceho podnikateľa

08.marec 2017 | 16:30 - 18:30

Slovak Business Agency pre vás v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj opäť pripravila podujatie, na ktorom sa dozviete všetko o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a dizajnoch. Všetky potrebné informácie o duševnom vlastníctve pre budúcich podnikateľov a o tom ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu, vám porozpráva náš lektor, ĽUBOMÍR KUCKA.

Kto je tvoj lektor?

PhDr. Ľubomír Kucka – odborník z oblasti ochrany duševného vlastníctva a rešeršných služieb.


Kedy:

Streda, 8.3.2017, 16:30-18:30

Kde:

Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava


PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto podujatie sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Podujatia sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, sú v súčasnosti pripravované národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných podujatí. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

2. Prečo nepodnikateľ?

Toto podujatie sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú podujatia a/alebo iné služby SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto službách bude verejnosť včas informovaná.

 

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/0NcDQk

Ukončenie registrácie: 7.3.2017

KONTAKTY:

ap@npc.sk