Faktúry marec 2011

Číslo: 

Dátum prijatia:

Dodávateľ:                  

Predmet:                        

Suma:                          

pdf.:

1.

 02.03.2011

pelicantravel.com s.r.o.

letenka, ubytovanie

405,92 EUR

2110106

2.

07.03.2011

OECD

publikácie

388,00 EUR

ZF11014

3.

02.03.2011

Alza.cz a.s.

majstrovstvá v Microsoft Office 2007

44,85 EUR

ZF11012

4.

08.03.2011

Belassi, s.r.o.

prenájom, catering

179,70 EUR 

2110128

5.

07.03.2011

ProViva, s.r.o.

prenájom, catering

424,85 EUR

2110125

6.

07.03.2011

LADY GASTRO s.r.o.

catering

161,10 EUR

2110124

7.

04.03.2011

VEDA vydavateľstvo

publikácia

62,00 EUR

2110121

8.

01.03.2011

ALGAIL s.r.o.

hosting

66,38 EUR

2110104

9.

04.03.2011

GTS Slovakia, a.s.

internetové služby

623,38 EUR

2110119

10.

08.03.2011

Communication House, s.r.o.

školenie

936,00  EUR

2110131

11.

08.03.2011

GIMMA, s.r.o.

vytvorenie programového rámca, edukatívno informačné publikácia

18 010,00 EUR

2110132

12.

08.03.2011 

Jazyková škola STAR, s.r.o.

preklad do anglického jazyka

1 261,44 EUR

2110133

13.

11.03.2011

RPIC Trebišov

poradenské služby

350,00 EUR

2110142

14.

11.03.2011

RPIC Košice

poradenstvo a vzdelávanie

2 677,61 EUR

2110144

15.

11.03.2011

RPIC Dun. Streda

poradenské služby

1 018,52 EUR

2110147

16.

14.03.2011

Jana Švejdová SPEKTRUM

catering

279,20 EUR

2110148

17.

15.03.2011

RPIC Prešov

vzdelávacie služby

1 174, 36 EUR

2110153

18.

17.03.2011

SOPK BA

organizačné zabezpečenie seminára, catering

150,48 EUR

2110162

19.

02.03.2011 

RPIC Poprad

poradenské a vzdelávacie služby

5 325, 52 EUR

2110152

20.

15.03.2011

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

poradenské služby

2 581, 20 EUR

2110156

21.

21.03.2011

Heureka translation s.r.o.

tlmočnícke služby

670,00 EUR

2110175

22.

22.03.2011

pelicantraval.sk, s.r.o.

ubytovanie

92,06 EUR

2110177

23.

17.03.2011

RPIC Nitra

poradenské a vdzelávacie služby

3 799,47 EUR

2110178

24.

17.03.2011

RPIC Nitra

poradenské a vzdelávacie služby

351,00 EUR

2110179

25.

23.03.2011

RPIC Prešov

poradenské služby

759,36 EUR

2110180

26.

18.03.2011

PIC Prievidza

poradenské a vzdelávacie služby

742,86 EUR

2110181

27.

18.03.2011

PIC Prievidza

poradenské a vzdelávacie služby

1 941,00 EUR

2110182

28.

08.03.2011

PIC Prievidza

poradenské a vzdelávacie služby

761,66 EUR

2110183

29.

08.03.2011

PIC Prievidza

poradenské a vzdelávacie služby

753,03 EUR

2110184

30.

24.03.2011

Tenis Centrum Management, s.r.o.

prenájom priestorov, catering

312,70 EUR

2110196

31.

21.03.2011

BARSco, s.r.o.

catering

366,00 EUR

2110174

32.

28.03.2011

helecom, s.r.o.

účastnícky poplatok na workshope

269,00 EUR

2110252

33.

29.03.2011

ECOPRESS a.s.

inzercia

107,53 EUR

2110247

34.

28.03.2011

CPK Brezno

informačné a poradenské služby

700,00 EUR

2110235

35.

25.03.2011

CPK Michalovce

poradenské služby

162,00 EUR

2110234

36.

23.03.2011

RPIC Prešov

poradenské služby

506,24 EUR

2110232

37.

24.03.2011

RPIC Trenčín

poradenské služby

529,20 EUR

2110231

38.

22.03.2011

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

poradenské služby

712,80 EUR

2110230

39.

28.03.2011

RPIC Trebišov

poradenské služby

357,75 EUR

2110229

40.

28.03.2011

RPIC Nitra

poradenské a vzdelávacie služby

675,00 EUR

2110228

41.

18.03.2011

RPIC Dunajská Streda

poradenské služby

1001,16 EUR

2110227

42.

15.03.2011

PI Spišská Nová Ves

poradenské a vzdelávacie služby

1 416,00 EUR

2110221

43.

25.03.2011

CPK Medzilaborce

poradenské služby 

1 700,00 EUR

2110219

44. 

21.03.2011 

RPIC Lučenec 

poradenské služby 

1 641,60 EUR

2110216

45. 

23.03.2011 

RPIC Dunajská Streda 

poradenské služby

358,02 EUR 

2110215

46. 

17.03.2011 

RPIC Košice 

poradenské služby

27,00 EUR

2110211

47.

16.03.2011 

QPQ s.r.o.

propagacia SME Week

1 000,00 EUR

2110159

48.

15.03.2011

RPIC Považská Bystrica

poradenské a vzdelávacie služby

1 659,48 EUR

2110207

49. 

23.03.2011 

GIMMA, s.r.o.

Klub podnikateľských anjelov - poskytnuté služby

36 904,00 EUR

2110194

50.

10.03.2011

RPIC Košice

poradenské a vzdelávacie služby

3 195,40 EUR

2110208

51.

15.03.2011

RPIC Lučenec

poradenské a vzdelávacie služby

5 573,68 EUR

2110209

52.

15.03.2011

RPIC Považská Bystrica

poradenské a vzdelávacie služby

2 340,12 EUR

2110210

53.

23.03.2011

CPK Medzilaborce

poradenské a vzdelávacie služby

2 482,65 EUR

2110212

54.

25.03.2011

Data Centrum

spracovanie údajov z účtovných výkazov

3 584,94 EUR

2110214

55.

15.03.2011

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

poradenské služby

4 324, 05 EUR

2110217

56.

23.03.2011

RPIC Trebišov

poradenské služby

2 359,97 EUR

2110218

57.

16.03.2011

PI Spišská Nová Ves

poradenské a vdzelávacie služby

3 017,34 EUR

2110220

58.

24.03.2011

RPIC Považská Bystrica

poradenské a vzdelávacie služby

2 475,36 EUR

2110233

59.

28.03.2011 

RPIC Komárno 

poradenské a vzdelávacie služby

6 708,27 EUR

2110236

60.

18.03.2011

RPIC Dunajská Streda

poradenské a vzdelávacie služby 

2 967,00 EUR

2110242

61.

28.03.2011 

VTP Žilina 

poradenské a vzdelávacie služby

7 267,32 EUR

2110246

62.

30.03.2011 

Dušan Janovič

catering

167,56 EUR

2110258

63.

30.03.2011 

Esprit Čadca s.r.o. 

odborné články a odpovede  

6 800,00 EUR

2110264

64.

29.03.2011

Tlačiareň svidnická, s.r.o.

tlač produktových listov

2 102,40 EUR

2110250

65.

29.03.2011

Tlačiareň svidnická, s.r.o.

tlač publikácie Stav MSP

3 304,80 EUR

2110251

66.

30.03.2011

LAPIS, s.r.o.

školenie - CSS štýly

566,40 EUR

2110265

67.

29.03.2011

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

dielo - Rodinné podnikanie

15 080,00 EUR

2110248

68.

24.03.2011

PR Consultants, s.r.o.

vyhľadávanie podnikateľov, info.kampaň, videodokumentácia...

23 100,00 EUR

2110197

69.

29.03.2011

Ipsos Tambor SR s.r.o.

prieskum

14 990,00 EUR

2110255

70.

29.03.2011

JUDr. Ján Havlát

štúdia - Vymožiteľnosť práva v podnikateľských vzťahoch

3 700,00 EUR

2110256

71.

30.03.2011

ALGAIL s.r.o.

hosting

66,38 EUR

2110259

72.

30.03.2011

SK-media, spol. s.r.o.

tlač info materiálu - EEN

1 394,40 EUR

2110260

73.

30.03.2011

SK-media, spol. s.r.o.

Exteriérové bannery

2 652,00 EUR

2110261

74.

30.03.2011

ActivIT, s.r.o.

úprava webového prostredia, rozšírenie funkcionality

5 150,00 EUR

2110262

75.

29.03.2011

RPIC Prešov

vzdelávacie služby

921,68 EUR

2110237

76.

29.03.2011

CPK Veľký Krtíš

poradenské služby

1 398,60 EUR

2110238

77.

28.03.2011

CPK Poltár

poradenské služby

513,00 EUR

2110239

78.

30.03.2011

Agroinštitút Nitra

konferenčné služby

55,00 EUR

2110240

79.

31.03.2011

PIC Prievidza

poradenské služby

6 700,00 EUR

2110243

80.

28.03.2011

RPIC Prešov

poradenské služby

950,40 EUR

2110245

81.

30.03.2011

CPK Brezno

poradenské a informačné služby

5 279,85 EUR

2110254

82.

29.03.2011

Ecopress a.s.

inzeráty

107,53 EUR

2110247

83.

30.03.2011

QPQ s.r.o.

reklamná kampaň

1000 EUR

2110263

84.

21.03.2011

PIaTC Banská Bystrica

odborné konzultácie

7 309,44 EUR

2110199

85.

16.03.2011

LIKO Bratislava a.s.

služby - február

6 286,98 EUR

2011077