Kick off meeting národného projektu NPC

Projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa (ďalej NPC) realizuje Slovak Business Agency (SBA) spoločne s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Projektový tím sa 18. júna 2014 stretol na prvom spoločnom kick off meetingu.

"Veľmi si ceníme, že toto partnerstvo ide takpovediac cez rezorty a prepájajú sa tu záujmy tak rezortu hospodárstva, ako aj školstva,” vyjadril sa na otvorení prvého projektového kick off meetingu, generálny riaditeľ CVTI SR, Ján Turňa.

Branislav Šafárik, generálny riaditeľ SBA poznamenal, že pri tomto projekte sa spolupráca začína. Snahou bude ju rozširovať a myšlienku podnikateľského centra preniesť aj do regiónov.

"Projekt má ponúknuť napríklad prostredníctvom tzv. fabrication laboratory (FabLab) študentom, absolventom, ale aj širokej verejnosti technické zariadenia, ktoré nie sú bežne dostupné, a ku ktorým tak získajú jedinečný prístup," poznamenala pri všeobecnom predstavovaní aktivít projektu Alžbeta Pajchortová, jeho projektová manažérka.

Bližšie sa budovaniu FabLab a CreativePoint venoval Jozef Vaško z CVTI SR, ktorý priblížil problematiku fablabov vo svete a celkovo vnímanie tohto pojmu. CreativePoint sa stane súčasťou vybudovaného Národného podnikateľského centra. Umiestnené tu budú tie najmodernejšie stroje a prístroje pre tvorbu napríklad prototypov či overovanie si technologických postupov, čo začínajúci aj existujúci podnikatelia  určite ocenia.

Jaroslav Noskovič z CVTI SR upriamil pozornosť na silné prepojenie nového projektu s riešeným projektom NITT SK, ktorý je zameraný na transfer nových technológií do praxe. V prípade projektu NPC sa využije predovšetkým portfólio expertných podporných služieb, ktoré NITT SK poskytuje. Tie sú zamerané na ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu.

Elektronický systém evaluácie potenciálu podnikateľského prostredia, takzvaný ESEP, predstavil zúčastneným Marián Letovanec z SBA. Jeho vybudovanie patrí k aktivitám projektu a prostredníctvom ponúk určených podnikateľom či dopytu podnikateľov na výskum a vývoj má tento systém intenzívne prepájať vedu s praxou. „V rámci  činností projektu majú existovať pre podnikateľov štyri programy. Prvým z nich je akceleračný program, určený pre záujemcov o podnikanie. Druhým je stážový program, ktorý  otvorí už existujúcim podnikateľom dvere  do sveta nových skúsenosti a ich zdieľania. Tretí je inkubačný program. Štvrtý rastový program má napomáhať silnejším firmám, presadiť sa aj na iných trhoch,“ konkretizoval Letovanec.      

Súčasťou prvého kick off meetingu bolo aj krátke predstavenie aktivít CVTI SR a SBA, vďaka ktorým sa inštitúcie ešte lepšie „zoznámili“.

DISKUSIA