Nové povinnosti v kybernetickej bezpečnosti

31.máj 2023 | 09:00 - 12:00

Nielen v kybernetickej bezpečnosti platí že je „lepšia štipka prevencie, ako vrece opráv“. Vynovená smernica NIS2 prináša zodpovednosť vrcholového manažmentu za zavedenie bezpečnostných opatrení, ich dodržiavanie a školenia zamestnancov i manažmentu. Stredné podniky ako nové povinné osoby, sa musia pripraviť na rozšírenie pôsobnosti zákonných povinností a rozsahu auditu v kybernetickej bezpečnosti.

ZAREGISTRUJTE SA TU
https://www.npc.sk/.../nove-povinnosti-v-kybernetickej.../

ČO SA DOZVIETE?

  • NIS2 - prečo prichádza zmena a čo so sebou prináša
  • ako sa pripraviť na nové termíny a požiadavky
  • analýza rizík ako váš nevyhnutný prvý krok
  • diskusia

 

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Ing. Ján Lichvárpredseda Clustra Kybernetickej Bezpečnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. Svoje aktivity zameriava na vzdelávanie a šírenie osvety k zvýšeniu povedomia o kybernetickej bezpečnosti v SR.

HOSTIA

Zástupcovia Národného bezpečnostného úradu - vás prevedú nosnou témou, ktorou je smernica NIS2, ktorú EÚ schválila ešte koncom roka 2022.

Ing. Alexandra Rusňáková - absolventka Informačného manažmentu na Vysokom učení technickom v Brne. Momentálne pracuje na pozícií Information Security Analyst vo firme AXENTA s.r.o.

KEDY?

31.5.2023, od 9:00 do 12:00 hod.

Ukončenie registrácie: 28.5.2023 do 24:00

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.