Pozvánka na informačné stretnutie: Perspektívy podnikania v Uzbekistane

26.jún 2014

Na informačnom podujatí mohli slovenskí malí a strední podnikatelia zistiť viac o možnostiach podnikania v Uzbekistane.

Termín konania:
26.6.2014 v čase od 9:30 do 12:30

Miesto konania:
Slovak Business Agency (SBA), Miletičova 23, Bratislava

Program:

09:30-10:00 Registrácia účastníkov

10:00-10:10 Služby SBA na podporu medzinárodnej spolupráce (Slovak Business Agency)

10:10-10:20 Úvodné slovo k slovensko-uzbeckej obchodnej spolupráci (Pavol Ivan, veľvyslanec SR v Taškente, Uzbekistan)

10:20-10:45 Uzbekistan, hospodársky rozvoj a príležitosti pre spoluprácu s krajinami EÚ v privátnom sektore (Nazira Dadakhanova, Obchodná a priemyselná komora Uzbekistanu)

Zoznam zariadení, po ktorých je dopyt zo strany uzbeckých podnikateľov
Zoznam odvetví a produktov, ktoré môžu byť predmetom spolupráce so zahraničnými investormi

10:45-11:00 Otázky a diskusia

11:00-11:25 Manažérsky tréningový program (MTP) finančne podporený EÚ ako platforma pre spoluprácu medzi slovenskými a uzbeckými firmami (Grigorios Kontzoglou, vedúci projektu MTP, Grécko)

Informačný leták o projekte MTP

11:25-11:40 Otázky a diskusia

11:40-12:30

Individuálne konzultácie podnikateľských ideí slovenských firiem so zahraničnými hosťami a veľvyslancom SR v Taškente.

Tlmočenie z/do anglického jazyka bolo zabezpečené podľa potreby.

Slovenské firmy sa naďalej môžu registrovať do Databázy medzinárodnej spolupráce TU. Databáza je určená aj pre ďalšie spoločnosti, ktoré majú záujem využiť služby Slovak Business Agency na podporu medzinárodnej spolupráce.

Podujatie sa konalo v rámci projektu Management Training Programme (MTP) – Capacity Building for Small and Medium Enterprise Management in Uzbekistan, ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie.

Správa z podujatia je dostupná TU.

Katalóg slovenských firiem, ktoré majú záujem spolupracovať s Uzbekistanom a/alebo krajinou Strednej Ázie nájdete TU.

Viac informácií o projekte MTP nájdete TU.

Partneri podujatia:
Eximbanka SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu
Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčín
Slovenská obchodná a priemyselná komora Banská Bystrica
Zastupiteľský úrad SR v Taškente
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská obchodná a priemyselná komora Trnava
Ministerstvo hospodárstva SR

Kontakt:
Tigran Aleksanyan
02/502 44 521
aleksanyan@sbagency.sk
www.sbagency.sk