Rozdiel medzi NO a OZ

Otázka

Dobrý deň, aký je základný rozdiel medzi OZ a NO, môžu koexistovať a mať spoločné ciele? Prosím poraďte, ak zakladá NO jeden zakladateľ, ako si on sám určuje riaditeľa a členov správnej a dozornej rady. Veď predsa, keď je sám, nemá kto iný voliť... Ako to funguje? A ako je to v prípade OZ, ako sa volí vedenie a kto sú zamestnanci? A druha vec: čo a prečo je najvýhodnejšie pre invalidného dôchodcu na privyrobenie (písaním, fotením) – živnosť, či slobodné povolanie. Čo ak ho chcú zamestnať niekam na nejaký úväzok. Čo má povedať zamestnávateľovi? Je to problém? Čo ak dostane ponuku v zahraničí, ale v SR poberá dávky a asistenciu ?
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň, rozdiel medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou je v poslaní a hlavnej činnosti. Nezisková organizácia má presne definované poslanie a môže vykonávať iba činnosti v rámci verejnoprospešných činností ako sú:

a.) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b.)  poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnú starostlivosť,
c.) tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
d.)  ochranu ľudských práv a základných slobôd,
e.) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
f.) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g.) tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
h.)  služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i.) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Oproti tomu občianske združenie môže vykonávať činnosť bez obmedzenia druhu, základom je cieľ, za účelom ktorého vzniklo a ktorý chce dosiahnuť a na základe toho si v stanovách určí činnosti, ktoré bude za účelom dosiahnutia tohto cieľa vykonávať.

V prípade povinných orgánov neziskovej organizácie ako je riaditeľ, správna a dozorná rada tieto si volia zakladatelia a ak je iba jeden tak ich ustanovuje sám.
Pri zakladaní občianskeho združenia musí byť trojčlenný výbor, ktorý potom na prvom zasadnutí zvolí ďalšie orgány.
V prípade podnikania dôchodcu má živnostník rovnaké postavenie z hľadiska odvodov a daní ako v prípade slobodného povolania. Tu ide skôr o charakter vykonávanej činnosti. Ak sa jedná o umeleckú činnosť tak je lepšie zvoliť slobodné povolanie, ak popri umeleckej bude vykonávaná  aj iná, je lepšie zvoliť podnikanie prostredníctvom živnosti.