Spoznajte svoje silné stránky

22.marec 2023 | 16:00 - 19:00

Jedným zo základov úspešného podnikania je poznať samého seba a vedieť definovať svoje kvality. Zistite v čom ste dobrí, ale aj v čom sa môžete zlepšiť a ako vám to môže pomôcť v biznise. Vďaka nášmu interaktívnemu workshopu sa dozviete, akí sme rôzni a čo nás vedie k tomu, aby sme určitým spôsobom vystupovali, komunikovali a rozhodovali sa.

ČO SA DOZVIETE?

  • predstavenie diagnostického modelu Lumina Learning
  • ako spoznať jednotlivé aspekty biznis komunikácie
  • aké sú vaše komunikačné kvality a naopak, kde máte rezervy
  • ako správnou komunikáciou nakopnúť váš biznis

 

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Nikola Sedláčková - zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa angažuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

 

KEDY?

22.3.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

REGISTRÁCIA:

Podnikatelia - https://www.npc.sk/sk/events/spoznaj-svoje-silne-stranky/

Nepodnikatelia - https://www.npc.sk/sk/events/spoznajte-svoje-silne-stranky/