Výskumná správa: Ženy podnikateľky v turbulentných časoch

Ženy podnikateľky čelia v súčasnom období kríz mnohým výzvam. Práve na ich prekonávanie je zameraný projekt RE-FEM aj vo svojom výskume, ktorý prináša svoje výsledky v podobe výskumnej správy: Ženy podnikateľky v turbulentných časoch. Správa zhŕňa informácie o situácii podnikateliek na Slovensku i v partnerských krajinách, ako aj výsledky dopadov pandémie COVID-19 a všetkých ďalších kríz, ktoré prišli po nej a zasiahli ženy podnikateľky.

Na výskume sa podieľali všetky partnerské krajiny (Fínsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko – Transylvánia, Srbsko, Slovensko, Španielsko - Andalúzia). Do realizovaného prieskumu sa zapojilo viac ako šesťsto respondentiek, ktoré poskytli cenné poznatky o skúsenostiach a reakciách podnikateliek počas pandémie COVID-19 a vo fáze obnovy po pandémii , Okrem toho boli za účelom získania informácií uskutočnené rozhovory s 24 odborníkmi a 56 podnikateľkami.

Odborníci v rozhovoroch zdôraznili potrebu existencie cielených politík, podporných programov a iniciatív venovaných ženám - podnikateľkám, a to nielen počas kríz. Tieto programy by mali riešiť špecifické výzvy, ktorým podnikateľky v podnikaní čelia.

Podnikateľky sa v rozhovoroch podelili o svojich skúsenostiach s výzvami počas obdobia pandémie COVID-19, ale aj s tými, ktorým čelili od poslednej vlny pandémie. Analýza podrobne predstavuje nie len výzvy, akým čelia podnikateľky v čase krízy, ale aj stratégie, aké využívajú na ich prekonanie a aké nástroje podpory by privítali.

V správe sa tiež dozviete, že obdobie po skončení pandémie COVID-19 bolo pre podnikateľky charakteristické nielen výzvami, ale aj učením sa a novými príležitosťami. Podnikateľky získali cenné skúsenosti, zlepšili svoje zručnosti s cieľom ďalej profesionalizovať svoje podnikateľské aktivity, posilnili existujúce alebo začali budovať odolné komunity a využili nové podnikateľské príležitosti v rámci obmedzení, ktorým čelili počas krízy.

 

Prečítajte si zhrnutie výskumnej správy v Slovenskom jazyku.

 

Celú výskumnú správu v anglickom jazyku, ako aj jej zhrnutie v španielskom, maďarskom, srbskom, rumunskom, bulharskom a fínskom jazyku si môžete prečítať na stránke projektu RE-FEM .

 

 

DISKUSIA