Výsledky dvoch rokov práce na výskumnom projekte Lost Millennials boli prezentované na Národnej konferencii projektu!

Projekt Lost Millennials sa zameriava na mladých ľudí vo veku 25-29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa, a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (25+ NEETs), s cieľom zlepšiť ich integráciu na trh práce. V rámci výskumnej časti projektu boli hodnotené aktivačné práce, ktoré ako jedno z opatrení na Slovensku cieli aj na ľudí zo skupiny NEETs a ktoré bolo aj hlavnou témou Národnej konferencie projektu Lost Millennials organizovanej pod záštitou Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 16.01.2024 v Bratislave.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samosprávy ale aj experti v oblasti hodnotenia zamestnanosti, ktorí mali v prvej časti podujatia možnosť:

  • oboznámiť sa s projektom Lost Millennials, ktorý predstavila Veronika Blizman Servilová z SBA
  • vypočuť si výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na aktivačné práce a ktorý realizovala v rámci projektu Zuzana Poláčková reprezentujúca SBA pôsobiaca aj v Prognostickom ústave SAV
  • dozvedieť sa viac o dostupnosti aktívnych opatrení trhu práce pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít od Miroslava Štefánika z Ekonomického ústavu SAV
  • zistiť viac o význame sociálnej ekonomiky a formách aktivácie dlhodobo nezamestnaných v Rakúsku vďaka Stelle Wolter z Centre for Social Innovation (ZSI)

Druhá časť konferencie priniesla účastníkom možnosť diskutovať  o aktivačných prácach a o tom, aké nástroje môžu pomôcť zlepšiť vstup a zotrvanie znevýhodnených na trhu práce, kedy v panelovej diskusii vystúpili:

  • Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  • Michal Didik, starosta obce Čirč a zástupca obecnej Firmy Solisko Čirč s.r.o, r.s.p
  • Rastislav Popuša, starosta obce Ostrovany
  • Michaela Mudroňová z neziskovej organizácie Človek v ohrození
  • zástupkyňa sektora zamestnávateľov, Eva Milučká z Top Centra Podnikateliek

Ďakujeme všetkým za možnosť otvoriť diskusiu na tému aktivácie znevýhodnených skupín na Slovensku. 

Viac informácií o projekte nájdete na stránke https://lostmillennials.eu/

 

DISKUSIA