Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 23.05.2023 a 25.5.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

 

Úspešní žiadatelia:

butteland s.r.o.                                               V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0060

Tomáš Mészároš - PINO s. r. o.                                V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0065

MB cleaning & Services, s. r. o.                 V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0068

Kobes Employment, s.r.o.                          V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0074

MEDISKIN s.r.o.                                              V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0079

L.W.S., s.r.o.                                                     V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0103

ROTA plus s.r.o.                                              V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0104

Eurococ spol. s r.o.                                        V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0109

mile male s.r.o.                                               V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0110

FLEK s.r.o.                                                          V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0112

Homestead s. r. o.                                         V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0116

Ing. Juraj Mažgut - FARM PROFI              V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0118

ATEO s. r. o.                                                      V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0123

 

Neúspešní žiadatelia:

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0057

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0058

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0059

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0061

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0062

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0063

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0064

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0067

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0069

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0070

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0072

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0073

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0076

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0077

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0078

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0080

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0081

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0083

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0084

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0085

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0086

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0087

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0088

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0089

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0090

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0091

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0093

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0094

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0095

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0096

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0097

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0098

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0100

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0101

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0102

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0105

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0106

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0107

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0108

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0111

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0113

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0114

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0119

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0120

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0121

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0122

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0124

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0125

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0126

 

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

 

 

DISKUSIA