Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 9.11.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

 

Úspešní žiadatelia:

Showtacle s.r.o.

Mgr. Patrik Líška

Simplicity consulting s. r. o.

Habitable s.r.o.

X a. s.

Pricemania s. r. o.

Simpleoffice s.r.o.

woollies, s. r. o.

Sounio s.r.o.

 

Neúspešní žiadatelia:

EMM, spol. s r.o.

Growision, s.r.o.

Babony TRE s.r.o.

NO2 ROAD s. r. o.

Express 4 s.r.o.

RNW s. r. o.

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.