Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 14.02.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

 

Úspešní žiadatelia:

CEREA, spol. s.r.o.                          V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0002

efektívnejšie.sk s.r.o.                   V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0004

A Premium Services, s.r.o.          V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0006

SEITEQ s.r.o.                                     V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0008

High Five studio s.r.o.                   V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0009

IHRO s.r.o.                                         V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0011

 

Neúspešní žiadatelia:

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0132

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0010

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0131

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.