Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 16.03.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

 

Úspešní žiadatelia:

BIOnum s.r.o.                                   V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0007

Frutia, s.r.o.B                                    V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0005

Binary Confidence s.r.o.                   V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0012

Benison group, s.r.o.                         V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0017

SIRECO s.r.o.                                    V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0019

IW Trend s.r.o.                                 V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0021

Microgreens Slovakia s.r.o.              V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0022

Athleeya s.r.o.                                   V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0023

WEZEO, s.r.o.                                   V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0024

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s.r.o.      V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0025

 

Neúspešní žiadatelia:

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0003

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0012

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0015

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0016

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0020

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0026

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0027

V_13-PAS_NP-BA_2023_0001_PO-0014

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.