Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 16.03.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

 

Úspešní žiadatelia:

BIOnum s.r.o.

Frutia, s.r.o.B

inary Confidence s.r.o.

Benison group, s.r.o.

SIRECO s.r.o.

IW Trend s.r.o.

Microgreens Slovakia s.r.o.

Athleeya s.r.o.

WEZEO, s.r.o.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s.r.o.

 

Neúspešní žiadatelia:

TOMA-MED s.r.o.

Eterno s.r.o.

Benison s.r.o.

Benison group, s.r.o.

Jablčnô s.r.o.

Hemisféra, s.r.o.

PLENTY s.r.o.

 

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.